Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.4. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Dotace na revitalizaci  – mokřad (koupaliště). Pozemky pod mokřadem nám Státní pozemkový úřad odprodá, nikoliv pronajme, jak bylo požadováno. Cena v současné době není známá.

 

 • Sklad obce – za provedené práce cena  91.000,- Kč,  zhotovení zábradlí a schodů – osloveny 3 firmy.

 

 • Přivaděč do rybníku u obchodu je v současné době stále ve fázi oprav. Přípojky do nové kanalizace – pan Halaxa, Černý a Mach . S firmou ZVČ s.r.o. HK byl podepsán dodatek ke smlouvě – celková cena za opravu včetně DPH = 290.648,80 Kč.

 

 • Obec neobdržela požadovanou dotaci z Programu obnovy venkova, proto nebude realizována stavba chodníku k Českému Meziříčí, která bude finančně náročná a obec má záměr provést opravu chodníku od Havlů po Hubáčkovi.

 

 • Kanalizace – budou osloveny 3 firmy na opravu havarijního stavu kanalizace ve středu obce v případě, že obec obdrží dotaci :

ZVČ s.r.o. Hradec Králové
COLAS CZ a.s. Hradec Králové
ELEKTROVASURY s.r.o. Kladruby nad L.

 

 • ČOV obce –  odebrané kontrolní vzorky – vše je v normě, cena za provedenou službu = 1.800,- Kč

 

 • Zcizení kamery Na Ohrádce – zamítnutí plnění od pojišťovny.

 

 • Vydán územní souhlas na stavbu plotu – Labuť V.

 

 • Kontrola septiků proběhne 3. 5. 2014.  V 8.00 hodin.  Kontrolu provede: starosta obce, Jarkovský Jiří a Ing. Kouba. Kontrolovaní budou obesláni dopisem a vyzváni ke spolupráci.

 

 • Autobus z Třebechovic (zkušební provoz) – náklady naší obce = 2.000,- Kč/ 1 měsíc – zkušební provoz – 6 měsíců. Autobus bude jezdit 2x týdně. Předběžný jízdní řád:  9,00 h. Třebechovice – Jílovice, 9.30 h. Jílovice – Třebechovice, 11.45 h. Třebechovice – Jílovice , 12.15 h. Jílovice – Třebechovice (cena jízdného pro cestující = zdarma)

 

 • Obec vydala první evidenční číslo chaty – č.1 (pan Vaculík)

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září 2014. Zájemci se mohou hlásit již nyní na OÚ nebo u starosty obce.

 

 • Veřejné projednání územního plánu  – 12. 5. 2014 v 17.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                             Schválil :V. Ježek

starosta obce