Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.5. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 

 • Oprava kanalizace ve středu obce z důvodu narušení této části plynovodním potrubím ( zjištěno monitoringem kanalizace ).  Plynárny musí tuto část opravit. Bude provedena uzavírka přívodu plynu do obce a dodávka bude přechodně nahrazena instalací tlakové nádoby s plynem, která by bude zásobovat obec. Místo opravy je u vjezdu do nemovitosti č.p.14 ( před Slaninovými ) Zásobník bude umístěn u OÚ.

 

 • Sklad obce – zadána výroba a instalace  ( výběr ze tří firem )  kovových schodů se zábradlím – cena 31.500,- Kč.  Zbývá fasáda a vjezd.

 

 • Přivaděč do rybníku u obchodu  –  v současné době jsou dokončeny práce , začíná se s opravou asfaltu. Obec oslovila 2 firmy pro instalaci nových silničních  obrubníků opravené komunikace za Halaxovými. ( byla vybraná firma pana Martina Štěpánka s cenou 42.000,- Kč + DPH ).

 

 • Mikroregion Třebechovicko – obec obdrží dotaci na nákup laviček – 10 ks.

 

 • Kanalizace – „ Dodávka na odstranění havarijního stavu kanalizace „ osloveny 3 firmy. Hodnotícíkomisí ve složení Václav Ježek, Zdeňka Šolcová, Monika Škopová, Vladimír Černý a Josef Balucha dle předložených cenových nabídek vybrána firma ZVČ.
  • ZVČ s.r.o. Hradec Králové  – 3.191.256,38 Kč   – VYBRÁNO
  • COLAS CZ a.s. Hradec Králové – 3.473.434,45,- Kč
  • ELEKTROVASURY s.r.o. Kladruby nad L. – 3.445.055,09 Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

 

 • Mulčovací kůra – nákup a uložení na skládku – slečna Jarkovská provede postupně rozvoz kůry v obci.

 

 • Starosta obce oslovil majitele nemovitosti pana Bendiga, aby zajistil úklid okolo svého domu. ( obec může požadovat i pokutu )

 

 • Stočné –  NEPLATIČI  stočného budou obesláni výzvou k zaplacení !

 

 • Oprava cesty ( Mrštník ) po objížďce z roku 2013 – starosta na základě sepsané smlouvy požaduje opravu této části.  ( termín – červen 2014 ) Schůzka se zástupci SÚS v pondělí 12.5. (ústní jednání na místě)

 

 • Velkoobjemový kontejner je umístěný na skládce  – mohou ho využívat všichni trvale přihlášení občané a to v období provozní doby skládky. V případě uložení velkého množství od jednoho majitele, je nutné toto oznámit na OÚ a domluvit řešení. Pronájem kontejneru bude stát obec 1000 Kč/1 měsíc.

 

 • Žádost SDH o příspěvek na vybudování startovacího místa na soutěže. Zastupitelé jednohlasně schválili  uhrazení nákladů např. na bagr, štěrk, beton apod. v hodnotě do 15.000,- Kč.

 

 • Kontrola septiků proběhla  3. 5.  2014. Kontrolou  nebyly zjištěny žádné závažné nedostatky ze strany obyvatel jako provozovatelů septiků .

 

 • Svoz nebezpečného odpadu – 10.5.2014 ( 8.15 hod. )

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín : září 2014 . Počet míst je omezen! Hlásit se můžete již nyní u starosty obce, nebo u místostarostky. Vstupenky jsou dvě za cenu jedné a dopravu hradí obec.

 

 • Veřejné projednání územního plánu  – 12.5. 2014 –v 17.00 hod. Na Ohrádce.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce