Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14. 5. 2012

 • 15.5. 2012 – AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce

 

 • Oplocení skládky biolog. odpadu za Mergancovými – druhá cenová nabídka od firmy Martin Bek ( 98.844,- Kč včetně DPH ). Jedná se o 123 bm oplocení do výše 160 cm + 6m brána.

 

 • Mikroregon Třebechovicko by měl obdržet dotaci ve výši 210 tis. korun . ( teoreticky by měla i naše obec dostat malou část této dotace )

 • Výměna obecního pozemku u bioplynové stanice ) firmě Zemspol ČM za pozemek na hřišti. – jednání obou stran vyvolá pan starosta.

 

 • Kolaudace bioplynové stanice se odkládá z května na srpen 2012 – oznámil pan Černý.

 

 • Žádost pana Hvězdy Emila, Jílovice 94 o snížení stočného pro jeho rodinu z důvodu neutěšené finanční situace , kdy on sám vyživuje 5dětí. Zastupitelstvo se dohodlo jednohlasně na snížení úhrady za stočné ze 7 osob na 5osob platících stočné.

 

 • Vyvrácené nové obrubníky na komunikaci na Mrštníku – na vině je firma dodávajíci materiál na stavbu panu Kostincovi – proběhlo jednání mezi starostou obce a firmou Stavibet, kdy firma Stavibet vyjmula poškozenou část ze záruky a pan Kostinec si na své vlastní náklady uvede poškozenou komunikaci do původního stavu.

 

 • Opakovaný záměr obce o pronájem obchodu. Zájemci o pronájem obchodu s potravinami se mohou hlásit do 29.5.2012

 

 • Čistička u bytovky č.p. 109 – obec nechala vypracovat projekt se záměrem, aby místo, kde je čistička, bylo osazeno septikem – čištění odpadních vod bude zajištěno obcí – dočišťovacími rybníky ( ČOV ).

 

 • Starosta obce jednal s firmou , která zajišťuje obci telekomunikační služby. Výsledkem jednání je úspora 30 tis. Kč pro mobilní telefony za 2 roky. Také náklady na pevnou linku by se měly snížit o 30% za rok.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, bude opraven a to do konce května 2012. Opravu zajistí pan Černý Vladimír na náklady Zemspolu, jakožto viníka .

 

 • Montáž dvougaráže na hřišti byla zrealizovaná dle příslibu firmy do 15.5. 2012. ( ukotvení garáže a rozdělení prostoru provede pan Černý Josef )

 

 • Obec zajistila obnovu antivirového programu na 2 roky ve stávajícím  sysému.

 

 • Pojištění majetku zajišťuje obec s Českou pojišťovnou v celkové hodnotě 15.600,- Kč na rok.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek