Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.5. 2012

 • AUDIT obce – kontrola účetnictví a celkového hospodaření obce – vše bez závad

 

 • Prodej pozemku u bioplynové stanice firmě Zemspol ČM a nákup pozemku na hřišti od firmy Zemspol ČM. – jednání proběhlo úspěšně. Pan ing. Syrůček souhlasil s prodejem pozemku , které je ve vlastnictví Zemspolu.

 

 • Vyvrácené nové obrubníky a rozdrcené žlabovky na komunikaci na Mrštníku ( novostavba JUDr. Thiela ) – dle příslibu p. Thiela bude vše zapsáno ve stavebním deníku zhotovitelskéé firmy CANABA a odstraněno před předáním stavby. K předání díla bude přizván starosta obce.

 

 • Opakovaný záměr obce o pronájem obchodu.

Zájemci o pronájem obchodu : paní Grulichová, paní Seňková, M.B.M CZ s.r.o. a pan Hoviet Lam.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, má být opraven do konce května 2012. 28.5.2012 nebylo ještě splněno. Opravu má zajistit pan Černý Vladimír. K poničení došlo již v březnu!

 

 • Montáž dvougaráže na hřišti byla zrealizovaná a cena díla i s teréními úpravami a podkladní betonovou deskou činí 105 tis. korun. Teréní úpravy starosta obce nepřevzal a požaduje na zhotoviteli kvalitnější práci !

 

 • Oprava střechy na budově Obecního úřadu stála 7.300,- Kč ( opravu provedl pan Čiháček )

 

 • Rozbitý křovinořez – provedená oprava

 

 • Zničená maketa policisty – řeší Policie ČR dle kamerového záznamu , který poskytla obec.

 

 • Komunikace směr Výrava – zaslána žádost o doasfaltování krajů komunikace. SÚS předložila návrh na opravu ve výši 300 tis. Kč a požaduje spoluúčast obce ( 50% ). Starosta obce bude jednat s ředitelem Cukrovaru v ČM o možném příspěvku na tuto opravu.

 

 • Jednání s právničkou JUDr. Kláskovou ohledně zpracování smluv o prodeji pozemků a o možné úpravě obecní vyhlášky, kdy by obec chtěla do této vyhlášky zapracovat sankce za porušení zákazu volného pobíhání psů. Sankce by měly být natolik vysoké, aby majitele donutili učinit taková opatření, aby jejich psi nemohli volně pobíhat po vsi.

 

 • Prodej buňky na hřišti za nejvyšší cenovou nabídku.

 

 • Jednání s majiteli pozemků panem Černým Kamilem a panem Švarcem. Pilířek HUP pana Černého je na pozemku pana Švarce ( bylo zjištěno novým zaměřením , které proběhlo v obci )

 

 • Kanalizace u Labuťů – jsou položeny trubky, mostek musel být vybourán a opraven spád ( tyto práce navíc se promítnou v ceně díla )

 

 • ČOV – výborné výsledky z odebraných vzorků. Myslivci na tuto lokalitu nasadili 10 ks divokých kačen.

 

 • Záměr obce – oprava obecního skladu : oprava trámů, a střechy, nátěr vrat, výměna okna .

Vypracovala: M. Škopová Schválil: V. Ježek