Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.11. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

 • Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu zajistila pí. Grulichová a uhradila obec. Pojistka toto neřeší.

 

 • Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – starosta zajistil uložení a zabetonování vyrobeného plastového stavidla. Bude dokončeno během příštího týdne.

 

 • Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Majiteli byla zaslána faktura na úhradu poplatku za vyvěšení reklamy dle obecní vyhlášky (5.000,- Kč). Majitel neprodleně reklamu umístil jinam a tvrdil, že ji na obecním pozemku nikdy neměl a poplatek odmítl uhradit. Starosta obce má fotodokumentaci, která vypovídá o umístění reklamy na pozemku obce. (celá záležitost byla oznámena na Policii ČR)

 

 • Obecní obrubníky poškozené při realizaci novostavby panem Kovandou byly vyměněné. Pan Kovanda zhotovil vjezd ze zámkové dlažby na obecním pozemku, kdy po jednání se starostou obce a vyjasněním si situace, došli ke společnému rozhodnutí, že vzniklé dílo bude převedeno bezúplatně na obec. Dokument připraví JUDr. Thiel.

 

 • Smlouva se SÚS HK – obec uhradí za zvláštní pronájem komunikace 4.800,- Kč (skladování materiálu na komunikaci při opravě havarijního stavu kanalizace)

 

 • Územní plán obce byl vyvěšen a měl by být přijat 18. 12. 2014 v 9,00 hodin na Magistrátu města HK.

 

 • Kolaudace domu pana Holečka – 27. 11. 2014 v 11,00 hodin – za obec bude přítomen pan Kazda.

 

 • EKO-KOM – vývoz odpadů – za třídění odpadů vráceno obci 13.400,- Kč

 

 • Návrh zastupitelů – zřízení dalšího sběrného místa v nové zástavbě (Mrštník) – zakoupit více objemový kontejner na plasty a umístit ho k obchodu a malý kontejner od obchodu přemístit  na sběrné místo u Kánských. Starosta zjistí možnosti tohoto záměru.

 

 • Rozšíření chodníku před OÚ (část mezi p. Holečkem a vchodem na OÚ) – z důvodu bezpečnosti provozu – zajistí obec na své náklady bez dotace a starosta obce se pokusí zajistit firmu, která by tento záměr obce provedla ještě do konce roku 2014.

 

 • Dotace z Programu obnovy venkova – číslo programu 15POV02.  Obec požádá o tuto dotaci.  Obec má velkou šanci tuto dotaci obdržet. Jedná se o maximální částku 600.000,- Kč.  (podíl obce 60%) Finance by se využili na vybudování chodníku v části obce směrem k ČM.

 

 • Obrubníky okolo obchodu a parčíku – poškození pravděpodobně vinou parkování autobusů.  Starosta obce vyvolá jednání s majiteli firmy o nápravě.

 

 • Přijímací anténa na budově Kampeličky (internet) – nefunkční – bude odstraněna.

 

 • Výjezdy hasičského auta –  pouze s příkazem k jízdě podepsaným starostou obce. Zodpovídá p. Kazda

 

 • Recyklát z frézování asfaltu bude rozprostřen a upraven pro parkování – obecní pozemek za hospodou směrem ke hřišti .

 

 • Výpověď smlouvy (3 měsíce) o pronájmu budovy Na Ohrádce s SDH Jílovice – převod zpět na obec. Obec včas zveřejní záměr o dalším pronájmu.

 

 • Žádosti o příspěvek (dar) na činnost :

Agentura domácí péče v ČM – 10.000,- Kč
TJ ČM (fotbalisté) – 5.000,- Kč
Důchodci od Dědiny – 5.000,- Kč
Knihovna HK – 5.000,- Kč

 

 • Rozsvícení vánočního stromu  (pro letošní rok se doveze vzrostlejší strom) –  30. 11. 2014 (15.30 hod.) U příležitosti rozsvícení vánočního stromku bude i malý ohňostroj, proto žádáme majitele psů, aby si zajistili jejich případné útěky.

 

 • Dopis starostovi Výravy – kde obec žádá o úpravu keřů v katastrálním území Výravy (komunikace mezi Jílovice a Výravou)

 

 • Společný ples obcí v Bolehošti – organizační schůzka svolána na 26. 11. 2014 v 18.00 hod.

 

 • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

 • Zájezd do Národního divadla s představením STRAKONICKÝ DUDÁK – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8,00 hod.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil: V. Ježek

starosta obce