Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 11. 2014

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluven:

 

  • Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu uhradí OÚ.Způsobeno několikanásobným výpadkem el. energie. Obec se pokusí vymáhat částku na pojišťovně.

 

  • Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – obec osloví některou z místních firem k instalaci. Realizace opravy by měla být v co nejkratším termínu.

 

  • Umístění reklamy na obecní pozemek bez předchozí žádosti u stavby p. Černého Kamila, starosta zjistí, kdo takto učinil a obec bude vymáhat poplatek za umístění reklamy dle Vyhlášky č.1/2010

 

  • Obecní obrubníky poškozené při realizaci novostavby panem Kovandou nebyly vyměněné (dříve proběhla domluva mezi starostou a panem Kovandou). Obec zašle dopis  s žádostí o nápravu této situace.

 

  • Přepracování smlouvy na „Odvádění odpadních vod“ se Zemspol ČM, a.s. dle novely zákona.Návrh podal pan ing. Kouba

 

  • Rozsvícení vánočního stromu – 30. 11. 2014

 

  • Vánoční posezení seniorů – 18. 12. 2014 od 17.00 hod.

 

  • Zájezd do Národního divadla s představením Strakonický dudák  – 30. 12. 2014 – odjezd autobusu v 8,00 hod.

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                   Schválil :V. Ježek

starosta obce