Zápis č. 95 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2.2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Balucha

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. (situace byla prošetřena odbornou firmou – stanovisko obdrží obec do 10.2. 2016 ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu pokuty , kterou obec zaplatila SFÚ. ( byl proveden vzájemný zápočet ) Pan Kouba částku 6000 Kč uhradil.

Demolice čp. 86 – obec má povinnost odejmout číslo popisné.

Zřízení venkovní poštovní schránky na OÚ pro občany, kteří jsou trvale hlášeni na OÚ. Zařídí starosta.

Energetické štítky budov OÚ – provedena objednávka – cena této služby činí 18.099,- Kč včetně DPH.
Zákonná povinnost obce!

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedl starosta a odvezl na rozbor do EMPLA HK.
Byla podána žádost o kolaudaci Mokřadu, která by měla proběhnout do 30 dnů.

Stavba domu paní Slusarčukové – rozježděné chodníky a vyvrácená kanalizační šachta – starosta obce vyzval firmu, která realizuje tuto stavbu, o opravu. Firma písemně přislíbila nápravu.

Vodoměr – od 1.1. 2016 je nainstalovaný samostatný vodoměr k obecnímu bytu na náklady p. Černého

Návštěva zástupců obce Milovice – cílem návštěvy byly dočišťovací nádrže a vše o čištění odpadních vod v naší obci. V současné době řeší tuto problematiku!

Ochrana osobních údajů – obec na základě zákona musela vypracovat tiskopisy na souhlas dotčených osob ( vítání občánků, zaslání blahopřání k jubileu atd. ) na jejichž základě lze realizovat a zveřejňovat již zmiňované akce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – jednání s Kooperativou, předložili nejlevnější nabídku. Výpověď České pojišťovně byla podána.

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.) – nový dodatek ke smlouvě – dar obci pro občany s trvalým pobytem, ještě se řeší, rozhodnutí koncem února.

Vjezd k nemovitosti, jejichž majiteli jsou p. Zemánková a p. Jarkovský, žádost o projednání v zastupitelstvu obce – příjezdový pozemek je ve vlastnictví Pozemkového úřadu – řešení tohoto problému nepřísluší obci, ale situaci musí řešit majitelé nemovitosti s Pozemkovým úřadem – zastupitelé souhlasí.

Dary a příspěvky obce jiným organizacím – návrh :
Knihovna HK – 5.000,- Kč
Svaz včelařů – 1.000,- Kč
Hasiči Jílovice – 20.000,- Kč
Myslivecké sdružení – 1.700,- Kč
Pečovatelská služba ČM – 7.500,- Kč

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce