Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4. 2. 2013

Přítomno : šest zastupitelů                                       Omluveno : p. Balucha (nemoc)
 • Dotace na dětská hřiště – obec zažádala o tuto dotaci. Cenová nabídka je na 367.613,- Kč – z toho 30% by hradila obec a 70% by bylo pokryto z dotace. Pokud bude dotace schválena, záměr obce postavit nové dětské hřiště, bude realizován.
 • Místní knihovna bude od 28. 3. 2013 bez připojení na internet. Obec oslovila firmu ACT Plus Dobruška, která zajístí nové připojení na internet.
 • Schůzka „Mikroregionu„ – dne 7. 9. 2013 pořádá Mikroregion Třebechovicko fotbalový turnaj.
 • Nákup ručního vozíku na posyp buď pískem, solí nebo lze používat k hnojení (cena 13.000,- Kč)
 • Žádost SDH Jílovice na nákup 6 ks vycházkových uniforem – prodejní cena jedné uniformy činí 3.500,- Kč. Obec požádala Krajský úřad v HK o finační příspěvek na nákup těchto uniforem.
 • Oznámení paní Grulichové – pronajatý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále.
 • Kamna Na Ohrádce jsou propálená – byla uplatněná reklamace a následně byly vráceny finace. Pan Maksymov objednal nová kamna v ceně 8.000,- Kč. (zastupitelé souhlasí).
 • Pošta – Partner 1, jak je obci nabízena nová služba ze strany Pošty – starosta projednal celý systém služeb se starostou obce Zdechovice, kde tato služba je v činnosti od 1. 1. 2013. Starosta Zdechovic tuto službu naprosto odsoudil a předal dosavadní poznatky s tím, že kdyby věděl, jak služba bude probíhat, nikdy by s touto službou zastupitelstvo nesouhlasilo. Starosta Jílovice celou situaci ještě prošetří s tím, že budeme hledat další možnosti a řešení.
 • Stížnost občanů na mobilního operátora O2 – špatný signál. Operátor po obdržení dopisu reagoval takto:
Reaguji na Vaší žádost o rozšíření pokrytí území signálem. Váš požadavek byl postoupen na technické oddělení, které danou situaci prověřilo s tímto vyjádřením: Mezi obcemi Očelice a Bolehošť stavíme základnovou stanici, která by měla být dokončena pravděpodobně v 1Q/2013. Její vliv by měl sahat ještě k obci Ledce. U obce Jílovice bude její vliv pravděpodobně nulový. Pro Jílovice aktuálně neplánujeme žádné zlepšení pokrytí.
 • Audit obce – 31. 1. 2013 – bez závad
 • Záměr obce – pokácení staré lípy u vjezdu na hřiště – strom bude pokácen do 15. 2. 2013.
 • Veřejná schůze Na Ohrádce je svolána na 11. 2. 2013 od 19.00 hod.
 • Ples SDH Jílovice 16. 2. 2013
 • Ples pořádaný spolkem „KOPEČKÁŘI„ se koná dne 8. 3. 2013.
            Hudba: „Mosty“ Třebechovice p.O.
             Vypracovala: M. Škopová                                                           Schválil: V. Ježek
                                                                                                                          starosta obce