Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.2. 2013

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                            Omluveno :  0

 

 • Instalace kontajneru  ( velikost 40x40x120 cm ) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude umístěn u obchodu. Odpad bude možné též ukládat do papírových krabic , které budou umístěny v buňce na skládce biolog. odpadu. Tyto nádoby poskytla firma likvidující tento odpad, se kterou obec uzavřela smlouvu.

 

 • Hudba do obecních rozhlasů – nabídka hudby, která je osvobozena od poplatků OSA. Cena této nabídky činí 1500,- Kč jako jednorázový poplatek. Zastupitelé souhlasí se zakoupením .

 

 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – oznámeno SÚS v HK – prozatím umístěno označení dočasné.

 

 • Úhrada stočného a komunálního odpadu pro občany Jílovic proběhla v sobotu 16.2. 2013, jeden obyvatel, kterému nevyhovuje platba stočného bez možnosti splátek odmítl smlouvu podepsat, z tohoto důvodu mu bude stará smlouva písemně vypovězena! Zároveň se omlouváme obyvatelům za delší čekání a děkujeme všem za trpělivost !

 

 • Poškozená studna před Hoškovými  – studna byla poškozena vozidlem. Obec nahlásila tuto skutečnost jako pojistnou událost. Na základě toho uhradila pojišťovna obci 6.000,- Kč, jako pojistné plnění.

 

 • Oznámení paní Grulichové –   pronajmutý majetek – mrazák pultový je vadný – teče. Zastupitelé navrhli oslovit pana Holečka, aby závadu odborně posoudil a na základě posudku, bude obec jednat dále. ……… Pan Holeček prohlédl stav mrazícího pultu s výsladkem, že mrazící box je plně funkční.

 

 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ ZATEPLENÍ  BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda-li  by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky,  byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – podrobnosti zjistí starosta obce. ( výše dotace činí 90 % )

 

 • Jednodenní seminář k soutěži „ VESNICE  ROKU „ probíhá v březnu tohoto roku – zúčastní se starosta a místostarostka obce.

 

 • Obec povinně zřizuje nový účet u ČNB – tento účet bude využíván pouze pro příjem dotací. ( termín je do 31.3.2013 )

 

 • Projekty na opravu kanalizace budou vypracovány pro tyto části obce : od Novákových po Zuzkovi, od hospody po Vošvrdovi, před Pavlíkovými a Kampeličkou, od Zemánkových po Vaňkovi.

 

 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.

 

 • Ples pořádaný spolkem –  „ KOPEČKÁŘI „-  se koná dne 8.3.2013.

Hudba : „ Mosty„Třebechovice p.O.

 

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek

starosta obce