Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 5.5. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :

 

 • Zavážení lomu na Vysokém Újezdě – majitel  pan Sháněl ( č. parcely 152/1, 149)  – podle projektu (celý projekt je rozvržen do několika etap po dobu 20 let) by se sem mělo navézt 100.000 m3 zeminy – bylo vyvolané jednání –  zúčastněné strany nesouhlasí.

 

 • Sklad obce –  instalace  kovových schodů se zábradlím.  Zbývá položení zámkové dlažby do vjezdu.

 

 • Oprava křovinořezu 6.700,- Kč.

 

 • Žádost TJ  Jílovice o zapůjčení obecního stanu na turnaj v malé kopané.  (schváleno)

 

 • Žádost SDH Jílovice o proplacení nafty (doprava na soutěže) a benzínu (soutěžní  stříkačka) –   ( schváleno )

 

 • Vybudování pevného podkladu pro lavičkové sety. (4 místa pro umístění laviček – návrhy vzešly převážně z historie obce)

 

 • Mulčovací kůra (rozvoz), úklid v obci – provede slečna Jarkovská.

 

 • Oprava cesty (Mrštník) po objížďce z roku 2013 – starosta na základě sepsané smlouvy, znovu jednal v této záležitosti s vedením SÚS,  kdy požaduje opravu této části.  (termín – červen 2014)

 

 • Velkoobjemový kontejner je umístěný na skládce  – mohou ho využívat všichni trvale přihlášení občané a to v období provozní doby skládky. V případě uložení velkého množství od jednoho majitele, je nutné toto oznámit na OÚ a domluvit řešení. Pronájem kontejneru bude stát obec 1000 Kč/1 měsíc.

 

 • Připomínka – obec Výrava by měla požádat, aby v jejím katastrálním území, provedla SÚS Hradec Králové prořez stromů a keřů v okolí komunikace směrem od Jílovice do Výravy – keře zasahují do komunikace – starosta připomínku projedná s vedením obce Výrava.

 

 • Kultura : obec zajistila vstupenky do Národního divadla – termín: září 2014

 

 • JÍLOVICKÁ PIVOSEČ  14.6. 2014

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                   Schválil :V. Ježek

starosta obce