Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

  • fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací

  • soupis zelených obecních ploch včetně plochy před rybníkem u Minaříků, které ošetřuje sečením obec – službu zajišťuje pan Procházka

  • kontroly komínů budou probíhat ve dnech 20. a 21. května 2011 – seznam přihlášených vlastníků nemovitostí je vypracována a vyvěšen

  • úpravy příkopů pro odtok vody provádí v rámci rozpočtu na dočišťovací rybníky firma ZVČ HK – jedná se o příkop a kanalizaci směrem k ČM a v křižovatce u Pumrových

  • projednání úpravy šachty na měření vody na kurtech – nevyhovující stav – návrhy řešení do 23.5.2011

  • dočišťovací rybníky – jejich údržba a kontrola pověřené osoby – čištění usazeného kalu 1x za 5 let dle provozního deníku. Obci vzniknou nové náklady, proto bude nutné propočítat provoz a úhrada nákladů by se měla odrazit např. ve stočném.