Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 27.2. 2012

  Část pozemku, kde by měl vést obecní chodník ( okolo hřiště – směrem k Zuzkovým ) povede částí po cizím pozemku, proto obec bude jednat s vlatníkem této části o odkoupení – jedná se cca o 5 m2.   Zpracování kanalizačního řádu – je provedena  závěrečná verze.   Obecní sklad u Černých, zpracován projekt na jeho rekonstrukci. V roce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.2. 2012

Výpověď smlouvy o pronájmu obecního obchodu s potravinami – podala paní Špačková – k 31.7.2012. Obec tímto oznamuje případným zájemcům, že mohou podat žádost o pronájem obchodu pouze za účelem obchodování potravinami a smíšeným zbožím. Podepsání smlouvy s firmou EMPLA z HK, která bude zajišťovat odběry vzorků odpadních vod. Obec objednala 10 ks rádíí, které zajišťují příjem obecního hlášení v obydlích …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.1. 2012

Žádost Agentury domácí péče v ČM o příspěvek na činnost – schváleno: 7.500,- Kč .    Žádost Fotbalového klubu v ČM o příspěvek na činnost – schváleno : 4.000,- Kč.   Projednávání činnosti Klubu důchodců v ČM – obec Jílovice není seznámena s  programem klubu na rok 2012,  třebaže byl zveřejněn v obci České Meziříčí. Bylo by vhodné, aby …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.1. 2012

Přítomno : Všech sedm zastupitelů Pojištění majetku obce ( dodatek ke smlouvě ) – dopojištěn rozhlas a veškeré jeho komponenty . Pokračuje zaměření obecních pozemků – v současné době zaměřeno již 80% obecních pozemků. Přemístění kontejnerů k prodejně. Uložení zeminy na obecní pozemek  panem Švarcem – situaci projedná pan starosta. V jarních měsících obec zajistí dovezení …