Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.1. 2012

Přítomno : Všech sedm zastupitelů

  • Pojištění majetku obce ( dodatek ke smlouvě ) – dopojištěn rozhlas a veškeré jeho komponenty .

  • Pokračuje zaměření obecních pozemků – v současné době zaměřeno již 80% obecních pozemků.

  • Přemístění kontejnerů k prodejně.

  • Uložení zeminy na obecní pozemek  panem Švarcem – situaci projedná pan starosta.

  • V jarních měsících obec zajistí dovezení zeminy na zelený pruh u domu pana Štibingera. ( byla brána v úvahu jeho žádost )

  • Dodatek ke smlouvě s firmou Marius Pedersen – navýšení cen o cca 2,5%.

  • Výsuvný žebřík bude uložen ve skladu v areálu Zemspolu z důvodu uvolnění místa v garáži SDH.

  • Návrh firmy Marius Pedersen – odkoupení obecních nádob na odpad a poskytnutí kompletní služby včetně pronájmu nových, moderních nádob – situaci prošetří starosta obce.

  • Dopravní projekt naší obce ( přechodů, zúžení vozovky apod. ) je stále v pracovní verzi, kdy projektant konzultuje navrhované změny s obcí.

  • Žádost paní Gregorové o odstranění suchých větví nad vozovkou „ NA LADECH „ – sepsaná písemná žádost na SÚS Rychnov nad Kněžnou panu Fraňkovi.

 

Vypracovala: M.Škopová

 

Schválil: V. Ježek