Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11. 3. 2013

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                 Omluveno:  0
 11
 • Kontejner (velikost 40x40x120 cm) na drobný elektro odpad, baterie, zářivky apod. bude v nejbližší době nainstalován.
 • Poškozená dopravní značka u Pumrů – opravila SÚS.
 • Obec zajistí zakrytí části náhonu na hřišti sítí. Současný stav nevyhovoval, na síť se zachycoval nános, bude vyztuženo kovovým profilem. Zajistí starosta a p. Jarkovský.
 • V knihovně byl instalován internet od firmy ACT Plus Dobruška.
 • Žádost manželů Vošvrdových o povolení uskladění materiálu na obecní pozemek před jejich domem. Důvodem je oprava střechy u jejich nemovitosti. (souhlas všech zastupitelů)
 • Příspěvek pro SDH Jílovice na karneval – 1250,- Kč.
 • Uniformy pro hasiče – odezva ze strany Krajského úřadu v HK není zatím žádná.
 • Žádost pana Macha o povolení k výstavbě plotu (souhlas všech zastupitelů)
 • Operační program Životního prostření vypsal dotační titul „ZATEPLENÍ BUDOV„. Zastupitelé navrhují využít tuto dotaci na výměnu dvou prosklených vchodových stěn u obecního úřadu a zjistit, zda by výměna dvou vchodových dveří u Kampeličky byla též uznána a mohla být zařazena do tohoto dotačního titulu – starosta prověřil situaci s tím, že by bylo vhodné využít tuto dotaci v roce 2014, kdy by proběhla částečná oprava Kampeličky v takové míře, aby dotace byla uznána. U obecního úřadu bude zjištěna cena prosklených dveří a celé prosklené stěny a v případě příznivé ceny by obec tuto výměnu provedla ve vlastní režii – bez dotace. Starosta zajistí cenové nabídky.
 • Dotace z KÚ v HK „Rozvoj infrastruktury v oblasti vodního hospodářství obcí do 2000 obyvatel„ – lze získat tuto dotaci v objemu 3 – 4 mil. korun na opravu naší kanalizace. Ing. Kouba zpracoval návrh na opravu naší kanalizace (cenu obec záměrně nezveřejňuje z důvodu vyhlášení veřejné soutěže). Cena je předběžná a výběrovým řízením by se měla výrazně snížit. Oprava je rozdělena do 5 etap a měla by se rozložit alespoň do 5 let. V roce 2013 – 2014 bude provedena tato oprava: od Nováků směrem do obce po Zuzkovi, před Ruštukovými, od Pavlíkových po Kampeličku a před Zemánkovými směrem k ČM. V jarních měsící proběhne kontrola kanalizace kamerovým systémem, aby práce na opravách probíhaly v úsecích, které jsou zjevně nutné opravit. O tuto dotaci je možno žádat pouze z důvodu vybírání stočného v obci!
 • Poškozený a silně znečištěný chodník před nemovitostí pana Exnera – majitel byl na tuto skutečnost upozorněn a musí zjednat nápravu.
 • Chodník před Studničkovými – nerovný a nebezpečný. Starosta a místostarostka prověřili podnět pí. Studničkové a uznali ho za oprávněný. Obec oslovila firmu Stavibet ČM, která bude v obci provádět ještě další opravy.
 • Návrh zastupitelů, aby kaštan, který je na pozemku pana Schejbala, ale velkou částí přesahuje na obecní pozemek, byl ze strany majitele prořezán. Zajistí starosta.
 • Obec oznamuje všem občanům, že má skladem k odprodeji 9 plastových popelnic na kolečkách (714,- Kč/ks). Zájemci se mohou přihlásit.
 • Kontroly septiků proběhnou v měsících dubnu a květnu 2013.
             Vypracovala: M. Škopová                                                             Schválil:   V. Ježek
                                                                                                                             starosta obce