Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.8. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                          Omluven p. Černý Vladimír

 

  • 13.8. 2012 – započata demontáž stávající čističky odpadních vod u bytovky a napojení  do kanalizace obce – dokončení do 25.8. 2012. ( cena 158.846,- Kč ). Samostatný jistič k této čističce, který byl osazen v bytovce je převeden na jiného vlastníka. ( žádost podal pan Fauler ). Dosud veškeré náklady na elektřinu čističky hradila obec.

 

  • 14.8. 2012 přesun buňky z Ohrádky na skládku biolog. odpadu za Labutovými. Místo po odsunuté buňce bude upraveno a dodlážděno.

 

  • Část smluv pro odprodej obecních pozemků, které využívali jiní vlastníci, jsou připravené k podepsání a finančnímu vyrovnání. ( smlouvy byly  sepsány právníkem )

 

  •  Nákup nového pláště a duše na traktůrek. Cena 1700,- Kč.

 

  • Vodné v obchodě je již přepsané na nového pronajímatele. ( oznámila Veolia )

 

  • Příčný práh na zpomalení provozu  na obecní komunikaci ( směr k Rezkovým ) – není problém s instalací, záleží na dohodě obyvatelstva využívající tuto komunikaci ( jde o písemný souhlas Halaxových, Pavlíkových, Černých, Lelkových, Svobodových , Brtníkových a Rezkových ).

 

  • Používání hydrantu na hřišti za účelem nácviku požárních útoků  oznamují telefonicky tyto zodpovědné osoby : paní Martina Černá  ( členka SDH Jílovice  – oznámení podává za nácvik žen a dětí ) a pan Jan Špaček ( člen SDH Jílovice – oznámení podává za nácvik mužů ).

 

  • Do 31.8. 2012 bude jeden regál v hasičské zbrojnici vyčleněn pro  majetek obce, který je určen pro základní požární výbavu v případě ohrožení ( rozdělovač, hadice apod. ) Také obecní stříkačka bude označena tak , aby bylo zřejmé, že je to obecní majetek. Tyto změny zajistí pan Josef Balucha.

 

  • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude provedena jako dočasné řešení dané situace, kdy se k výpusti do kanalizace ( v místě , kde je vyříznutý obrubník ) vyřízne do asfaltu sběrná šachta a na ní se osadí kanalizační kryt.

 

  • Závod cyklistů – 18.8.2012 – obec v tomto termínu zajišťuje bezpečné projetí účastníků závodu přes naší obec ( směr od Třebechovic do  ČM )  a to v těchto hodinách :                                                                               13.20 hod.  – 13.30 hod.

15.45 hod. –   16.00 hod.

V kraji se totiž 18. srpna uskuteční Grand Prix Královéhradeckého kraje v cyklistice, na kterou se do kraje sjede 20 cyklistických týmů z celé Evropy a České republiky. Velká cena kraje se letos koná poprvé a navazuje Velkou cenu Hradce Králové, která se v krajském městě koná již řadu let.

Trasa krajské Grand Prix povede z Pivovarského nádvoří v Hradci Králové ( přes Jílovici ) do Opočna, Dobrušky, Olešnice v Orlických horách, Deštné v Orlických horách a přes Rychnov nad Kněžnou do Třebechovic pod Orebem.

Vypracovala: M. Škopová                                                                Schválil V. Ježek