Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.7. 2013

Přítomno :  šest zastupitelů                                                Omluveno :  1 ( Černý Vl. )

 

 • Dětské hřiště Na Ohrádce – slavnostně otevřeno dne 13. 7. 2013.  (Cena : 160.526,- Kč – financováno pouze ze zdojů obce). Zatím pozitivní reakce od obyvatel obce – velká účast dětí i dospělých.

 

 • Položení dlažby  (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let)  – rekonstrukce dokončena.

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – v současné době se obec odvolala proti řízení a usnesení, protože opět horozilo, že bude objížďka realizovaná. Bylo zasláno odvolání proti Rozhodnutí MěÚ v Dobrušce – odbor výstavby a životního prostředí, který řeší situaci objížďky nestandartním způsobem. Veškeré úkony obce byly též postoupeny k vyjádření nadřízenému orgánu – Krajskému úřadu HK. Starosta obce řeší situaci za pomocí právničky. Starostové obcí Jílovice, Královy Lhoty a Libníkovic se dohodli na společném postupu a rozdělením nákladů na právnícké úkony rovným dílem.

 

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými  – starosta  informoval SÚS  HK – oprava dokončena, zátarasy potrvají 28 dní po čas zrání betonu.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových  (vytékání vody na komunikaci) – proběhlo odkrytí zeminy se zjištěním, že je ucpaná šachta tzv. vlhčenými ubrousky – to následně zapříčinilo i ucpání kanalizace před Lelkovými. Zásyp zeminou bude proveden až po objasnění (revizi) situace odborníkem. Oprava byla vyčíslena na 3.720 Kč.

 

 • Oprava kanalizace a příprava projektu na opravu nejkritičtějších (havarijních) míst v obci. Jedná se o tyto úseky: u pana Vlacha, od Petříkových po Královi, před hospodou, od Pavlíků k poště, od Rezků po Pavlíkovi.

 

 • Sbírka pro obec Rudník, a to pro konkrétní čísla popisná (č.p. : 344, 346, 12, 13), která označil starosta obce Rudník. Sbírka proběhne v pátek 19.7. 2013 od 18,00, kdy občany naší obce navštíví zástupitelé se zapečetěnou pokladničkou.

 

 • Kombinovaný bojler na OÚ – stáří 16 let – teče, nutná výměna za nový – zajistí starosta.

 

 • Sklad TJ v Kampeličce – navezeny  skříně – nutné provést úklid a případné nepotřebné věci vyřadit. – zajistí  Škopová

 

 • Sečení okolí  – šíkmý břeh ČOV – 16. 7. 2013 v 8,00 hod.

 

 • Zprávu  o stavu veřejného pořádku za rok 2013 předalo obci Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje. I nadále budou probíhat v teritoriu naší obce kontroly měření rychlosti !

 

 • Audit obce – 5.9.2013

Vypracovala : M. Škopová                                                           Schválil :   V. Ježek
starosta obce