Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.6 . 2013 


Přítomno : sedm zastupitelů                                     Omluveno : 0

 • Dětské hřiště Na Ohrádce by mělo být realizováno ve dnech od 24.6. do 26.6. a předběžný termín slavnostního otevření je stanoven na 28.6. 2013 od 17,00 hodin.

 • Čištění kanalizace + monitoring od firmy AQUA Servis a.s. RK je dokončeno. Firma předala veškerou dokumentaci týkající se technického stavu kanalizace obce. Cena této služby je o 20 tis. nižší než původní nabídka, tedy 130 tis. Kč + DPH.

 

 • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – instalace proběhla dle plánu 17.6. 2013.

 • Položení dlažby (cca 30 m2) na OÚ a rekonstrukce koupelny v obecním bytě (stáří 40 let) – obec obdržela 3 cenové nabídky a ty musí pečlivě posoudit a vybrat zhotovitele..

 

 • Žádost Pečovatelské služby v ČM o navýšení příspěvku na činnost – po dodatečném dodání konkrétních služeb (počet výjezdů ke každé osobě atd.) pro občany  naší obce ze strany Pečovatelské služby v ČM, byl schválen příspěvek stejný jako v roce 2012 – 7.500,- Kč s tím, že obec již poskytla 5.000,- Kč. (doplatek činí 2.500,- Kč)

 

 • Dočasná objížďka přes Jílovice – zahájení řízení dne 25.6.2013 za účasti starosty obce. Objížďka měla být v termínu od 8.7.2013 do 8.8.2013, ale došlo již ke změně termínu a to od 15.7. do 26.8. 2013. Starosta bude vyjednávat ve smyslu, aby objížďka přes obec vůbec navedla.

 

 • Územní plán obce – návrh změn – zelený pás okolo bioplynové stanice – Zemspol nesouhlasí, protože vše je ošetřeno smlouvou a v ní je zapracovaná pasáž o výsadbě stromů okolo stanice. Zastupitelstvo souhlasí s tím, aby v ÚP nebyla provedena změna „ zelený pás… „

 

 • Návrh starosty – umístění kontajneru (pronájem od firmy Havelka) na padaná jablka v areálu skládky. Veškeré podrobnosti na realizaci zjistí starosta.

 • Starosta seznámil zastupitele s videozáznamem pořízeným obecní kamerou, kdy občan naší obce neposkytl první pomoc zraněným cyklistům, kteří havarovali z důvodu vběhnutí volně pobíhajícího psa, jejímž majitelem byl zmiňovaný občan. Starosta se rozhodl o vyhlášení této události rozhlasem v tomto znění :Z DŮVODU ZAVINĚNÍ VELMI VÁŽNÉ NEHODY CYKLISTŮ PSEM, KTERÝ NEBYL NA VODÍTKU, AČ BYL V DOPROVODU MAJITELE, STAROSTA OBCE ZNOVU ŽÁDÁ VŠECHNY MAJITELÉ PSŮ, ABY ZAMEZILI JEJICH VOLNÉMU POBÍHÁNÍ A NA PROCHÁZKY JE VODILI VÝHRADNĚ NA VODÍTKU. KAŽDÉ ZAZNAMENANÉ PORUŠENÍ PRAVIDEL A OBECNÍ VYHLÁŠKY BUDE JIŽ NEKOMROMISNĚ ŘEŠIT POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY. PŘI DNEŠNÍM JEDNÁNÍ NA OÚ SE ZÁSTUPCI POLICIE BYLO DOHODNUTO, ŽE SI PRAVIDELNĚ KAŽDÝ MĚSÍC BUDOU ODEBÍRAT ZÁZNAMY Z KAMER A FOTOPASTÍ A VYHODNOCOVAT JE! NEHODA SE STALA 13.6.2013 v 18.25 . DOTYČNÝ OBČAN OBCE JÍLOVICE ANI NEPOSKYTL PRVNÍ POMOC A Z MÍSTA NEHODY UTEKL! BYLO BY DOBRÉ, ABY SE NAD SVÝM JEDNÁNÍM ZAMYSLEL! JEHO CHOVÁNÍ JE ZCELA NEOMLUVITELNÉ.

DÁLE: ZNOVU UPOZORŇUJEME VŠECHNY OBČANY, NA ZÁKAZ VODĚNÍ PSŮ DO AREÁLU NA OHRÁDCE. TOTO PLATÍ, I POKUD JE PES NA VODÍTKU!

 • Nahlášena závada na vozovce před Slaninovými – starosta bude informovat SÚS HK.

 

 • Žádost pana Brtníka o napojení do kanalizace – souhlas za předpokladu, že vozovka bude dána do původního stavu – to znamená – zaasfaltovaná.

 

 • Kanalizace u Lelkových – zde vytéká znečištěná voda neznámého původce – nutné odtěžit zeminu a zjistit původ závady.

 

 • Nemovitost manželů Svobodových – před vjezdem k domu neustále vytéká voda – starosta obce zahájí řízení s majitelem nemovitosti.

 

 • Obec Jílovice zajistí „SBÍRKU NA RATIBOŘICE„ , které byly vážně poškozeny povodněmi. Další informace o průběhu a systému budou občanům včas oznámeny.

 

 • Obchod potravinami – nefunkčí chladící vitrína na uzeninu (majetek obce) – opravu zajistí pan Holeček.

 

 

Vypracovala : M. Škopová                                                         Schválil: V. Ježek

                                                                                                      starosta obce