Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.6. 2012

Přítomno: Šest zastupitelů

Omluven: p. Černý Vladimír

 

 

 • Pronájem obchodu – sepsání smlouvy o pronájmu s paní Grulichovou – ( smlouva bude navržena paní právničkou )

 

 • Neinvestiční náklady obce na školné pro děti , které navštěvují školy nebo školky v HK – 18.000,- Kč.

 

 • Rozbitý vrchní kryt kanalizační šachty u ČOV, který před nedávnem znehodnotila firma Zemspol, je řádně opraven. Děkujeme za spolupráci vedení Zemspolu.

 

 • Obec zajistila úpravu šachty na vodoměr a opravu rozvodu vody v šachtě a po hřišti. Šachta byla hlášená jako navyhovující pro firmu, která provádí odečty počítadel.

 

 • Revize na výsuvného žebříku byla provedena na dobu dvou let. ( cena 500,- Kč ) – zajistil starosta obce ve spolupráci s p. Černým Vladimírem

 

 • Prasklý řemen na traktůrku – nákup řemenu ( 2.500,- Kč ) opravu provedl starosta.

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,- – měla by zajist velmi dobré záznamy i v noci.

 

 • Závora na hřišti – zastupitelstvo se dohodlo, že příjezd do areálu hřiště bude omezen závorou, kdy klíče obdrží : OÚ – 1ks, SDH – 2ks, TJ -1ks. Vozidlo je povoleno pouze pro nakládku a vykládku zásob.

 

 • Přípojka el. energie pro myslivecké sdružení ( areál bažantnice u Minaříkových ) bude zajištěno třemi betonovými sloupy, nikoliv kabelem v zemi, který byl původně v projektu a ke kterému nedala obec souhlasné stanovisko.

 

 • Připojení na hydrant v období odběru ať už při tréninku nebo při soutěžích ( SDH ) – je povinnost nahlásit tento vyjímečný odběr panu Kyralovi v ČM. – dohodu zajistil starosta obce , zástupci SDH

jsou informováni a starosta požaduje od SDH jméno zodpovědné osoby. Bude doplněno během týdne!

 

 • Žádost od firmy Vodafone – úprava vysílače za účelem posílení signálu – souhlas obce

 

 • Záměr obce oplotit budoucí skládku biolog. odpadu u Labuťových vedl zastupitele k malém výběrovému řízení pro dodavatele oplocení. Byly osloveny 4 firmy s těmito výsledky:

 

–        Ploty Zeman            77.000,- Kč

–        Martin Bek              80.000,- Kč

–        Stavba plotu HK     75.660,- Kč

–        Pavel Syčák             73.743,- Kč

Cenové rozdíly jsou minimální, po důkladnějším prošetření nabídek, vybere zastupitelstvo v příštím jednání konkrétní firmu.

 

 

Vypracovala M. Škopová                                                                              Schválil V. Ježek