Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.6. 2012

Přítomno: šest zastupitelů                                             Omluven: Černý Vladimír

 

 • Schůzka zastupitelstva s panem Ing. Koubou, který podal zprávu o stavu kanalizace v naší obci, stav ČOV. Dále pak připomněl zastupitelům, že by měly probíhat kontroly jímek, septiků a žump u vlastníků nemovitostí ze strany obce. Každý vlastník by měl názorně ukázat zástupci z obce, kde bude možné provádět případný odběr vzorku vypouštěných odpadních vod – vše by mělo být uvedeno v protokolu, který vypracuje obec.

 

 • Obec zajistila a zafinancovala úpravu šachty na vodoměr a opravu rozvodu vody v šachtě a po hřišti. Šachta byla hlášená jako navyhovující pro firmu, která provádí odečty počítadel.

 

–          Materiál na opravu rozvodu vody na kurtech  = 2360,- Kč

–          Materiál na rozvod vody u tenisové zdi  = 4600,- Kč

–          Umyvadla z UH včetně obložení a zabezpečení proti  krádeži na mytí, který bude instalován na stěně tenisové zdi = 22.500,- Kč

–          Práce za instalatérské práce = 4400,- Kč

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,-  – měla by zajist velmi dobré záznamy i v noci. – objednáno

 

 • Kanalizace za Labuťovými by měla být dokončena do poloviny července 2012.

 

 • Závora na hřišti – instalována, klíče předány – zajistil pan Černý Josef.

 

 • Rozbité sklo na zastávce BUS – opraveno – zajistil starosta obce

 

 • Nově vysázené keříčky u Kánských zasychají – osloven dodavatel, který prošetří situaci

 

 • Plotostřih, který byl pro poruchu před dvěma roky nahrazen novým výkonnějším, z neznámých důvodů zmizel.

 

 • Zastupitelstvo se dohodlo, že do areálu „ Na ohrádce „ nebude povoleno vodit psy. Důvodem je znečišťování prostoru výkaly. Místo bude též označeno zákazovými tabulkami.

 

 • Zřízení nového sběrného místa v naší obci  –  u hospody. Na základě žádosti z loňského roku u firmy EKO-KOM  na zřízení nového sběrného místa , získala obec  zdarma do pronájmu 4 ks nádob na odpad .

 

 • Majetek obce – čerpadlo  a pronajatý majetek z Mikroregionu Třebecovicko –  stan,  jsou v plné kompetenci obce. ( znamená to, že jejich zapůjčení, či jiná manipulace bude realizovaná přes obec )

 

 

 

Vypracovala: M. Škopová                                                          Schválil: V. Ježek