Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.7. 2012

Přítomno: šest zastupitelů

Omluvena: p. Škopová

 

 • Mikroregion Třebechovicko – zažádáno o dotace na vybavení  dětského hřiště ( plánovaná lokalita – obecní prostor u Holečků ) – v současné době jsou dotace zamítnuty s tím, že další kolo pro hodnocení bude v září 2012.

Obec již měla vybrané komponenty na hřiště a osloví  3 firmy,  které zpracují cenové nabídky.

V případě, že obec neobdrží dotaci, zafinancuje vybavení hřiště z obecního rozpočtu.

 

 • Nákup nové kamery na OÚ v ceně 18.000,-  instalace do 20.7.2012.

 

 • Štěrk na skládku za Labuťovými zatím za 24 tis. korun.

 

 • ZVČ bude končit s pracemi pro obec a pro další případné práce bude osloven pan Mach nebo  Zemspol ČM.

 

 •  Školení pro pracovníky, kteří vykonávají chemické postřiky v obci provede pan Vošvrda.

 

 • Audit obce : – dílčí        –  4.10. 2012

konečný – 31. 1.  2013

 

 • Řešení stížností pana Pumra na pana Vlčka – poškození soukromého majetku ( vjíždění na soukromý pozemek motorkou ). Pan Vlček byl se stížností obeznámen. Bude-li další stížnost – tu už postoupí obec k řešení komisi do Třebechovic p. O. ( sepsaná veřejnoprávní smlouva ).

 

 • Další podnět od pana Pumra na propadlý chodník u Horákových a přerostlé větve u Rohlenových, které zasahují do chodníku – vyřešeno. Zařídil starosta

 

 •  Buňka na hřišti bude přemístěna na skládku za Labuťovými  ( sklad nářadí )

 

 • Cena projktu septiku k čp. 109  ( bytovka k Výravě ) – 9.500,- Kč  ( místo čističky )

 

 •  Nákup nových zámků k OÚ a hasičárně  – rozbité. Zařídí p. Černý J.

 

 • Stížnost pana Luňáčka na špatný stav kanalizace ve středu obce – oprava této části bude realizována při řešení  středu obce  – úpravy návsi ( je počítáno v projektu)

 

 • Oprava kanalizace za Labuťovými byla vyčíslena na 185 tis. Kč + DPH.

 

 • V období silných dešťů je v důsledku splavení stavební suti od Kostincových znečištěn pozemek manželů Gregorových – řešení :  drenáže – provedou manželé Gregorovi a pan Černý Kamil , po pozemku p. Černého Kamila .  Výkop na náklady obce. Bude napojen p. Kostinec a p. Černý na své náklady.

 

 • Neplacení stočného –  za 2. čtvrtletí  nezaplatilo 8 rodin – na veřejné schůzi bude odhlasován postup řešení při nesplnění povinností platit pravidelně stočné.

 

 • Zadán požadavek na cenovou nabídku na realizaci septiku čp. 109 firmám : ZVČ HK, ŽAP Vak Opočno, Savoka Kosice a Stavibet ČM.

 

 • Zeleň okolo domu paní Křížkové – špatný stav a údržba ze strany majitelů nemovitosti, kdy obec souhlasila s výsadbou pod podmínkou vhodné úpravy a udržby zeleně.

Obec vyvolá jednání s požadavkem  nápravy .