Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.7. 2011

 • Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka objednána.

 • Místnost v obecním domě ( pošta ) – po úpravách bude předána do užívání TJ jako sklad sportovního materiálu.

 • Krb – opravu obložení krbu Na Ohrádce provede pan Hemelík.

 • Oprava zábradlí okolo rybníku u obchodu – provedl pan Mach.

 • Brigáda – natírání zábradlí u rybníku, u obchodu, nátěr kontajneru apod. – místní mládež : Jarkovská A. a Mach ml.

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS – přislíbený termín opravy do 15.8.2011.

 •  Oprava čekárny BUS – oprava vnitřních omítek a nátěr – bude provedena v průběhu prázdnin.

 • Vjezd na pozemek pana Kánského ( levá strana k Výravě ) bude upraven tak jak požaduje vlastník pozemku. Znamená to rozebrání stávajícího chodníku a vybudování vjezdu ( úprava obrubníků , podbebetonování a položení zámkové dlažby o síle 7 cm ).

 • Územní plán obce – pro změnu územního plánu musí obec odstranit některé nedostatky, jako je zaměření některých staveb, které nejsou zanaseny v katastru nemovitostí a podat návrh na vklad (protipovodňový poldr, Ohrádka ).

 • Záměr obce – odprodat pozemky, které vlastní obec a užívá je jiná osoba. Občané, kteří užívají obecní pozemky budou mít předkupní právo k odkoupení těchto pozemků : 546/10, 739/2, 752/34, 752/47, 752/45, 794. Ceny pozemků jsou navrženy a jsou rozděleny do třech kategorií. Informace podává pouze starosta obce pan Ježek .

 • Oprava chodníku u pošty – provede firma Stavibet ( odstranění dlaždic 50×50 a položení zámkové dlažby ). Dlaždice budou použity na zhotovení dvou nových stanovišt pro kontajnery na odpad.

 • Příspěvek slečně Grulichové 2.000,- Kč na reprezentaci v rybaření juniorů na Mistroství světa v Itálii. Příspěvek byl poskytnut zcela vyjímečně z důvodu, že se jedná o reprezentaci ČR.