Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.7. 2011

 

 • Zpráva z Mikroregionu „ Třebechovicko „ potvrzené dotace pro celý mikroregion = 113 tis. Kč – zanedbatelná částka.

 • cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltování dokončeno – terénní úpravy okolo obrubníků nové komunikace ( dosypání zeminy ) provede firma Stavibet. Instalace světelného stožáru veřejného osvětlení – dle projektu , světlo demontováno na hřišti ( na hřiště bude zakoupeno světlo diodové s drátěným krytem )

 • Kontrola a oprava veřejného osvětlení obce – doinstalování světla před Hubáčkovými. Na sloupy veřejného osvětlení budou připevněny štítky s čísly pro lepší orientaci při opravách ( jedná se o 50 ks štítků ) , vypracování plánku veř. osvětlení, umístění světel – zajistí p. Škopová, Jarkovský ( souhlas zastupitelů ).

 • Kontajnery na odpad budou pronajaty od firmy Marius Pedersen : 1x kontajner na plasty, 1x na papír, 1x na sklo. Umístění kontajnerů v obci: – u obchodu ( PE + SKLO + PAPÍR ) „ Na Drahách“ v blízkosti plotu paní Kučerové ( PE + SKLO ), ulice k Výravě – na konci pozemku pana Pumra ( PE + SKLO ), terén pro kontajnery bude upraven a položen panel – zajistí firma Stavibet ( souhlas zastupitelů )

 • Jílovický potok – odvoz zeminy by měl být během několika dnů dokončen. ( Povodí Labe H.K. )

 • Kanalizece ( nefunkční ) u Štibingerů a Labuťů – situace byla prošetřena panem starostou – nutná úprava dle oprávněných požadavků místních obyvatelů – provede firma Stavibet. ( souhlas zastupitelů )

 • Podaná žádost SÚS HK o opravu propadlého asfaltu u zastávky BUS.

 • Objednávka zábradlí na hřiště okolo vyústění Jílovického potoka, dále u pana Švarce, kde je betonová vpusť do protipovodňového poldru – z důvodu zabezpečení bezpečnosti pohyhu . ( souhlas zastupitelů )

 • Sepsání smlouvy s firmou Waycom Praha, která má na budově OÚ umístěn přijímač a vysílač pro internet dosud zdarma. Firma byla vyzvána k sepsání nové smlouvy, kde pronájem bude činit 6 tis. Kč ročně.( souhlas zastupitelů )

 • SDH – projednání opravy hasičského auta – náklady na opravu budou činit cca 24 tis. Kč. Oprava je jediným řešením stávající situace. ( souhlas zastupitelů )

 • Projednání žádosti pana Žampy ( obyvatel obce  Jílovice u Jeníkovic ) o pronájem vodní plochy „ Na koupališti „ na dobu 5ti let , za cenu nájmu 5 tis.Kč na 1 rok. ( souhlas zastupitelů )

 • Vodní plocha u obchodu – zákaz rybolovu – zajistit zákazovou ceduli – zajistí p. Škopová ( souhlas zastupitelů )

 • Krb „ Na Ohradce“ nutná oprava – upadlé obklady, oslovit pana Hemelíka – zajistí p. starosta ( souhlas zastupitelů )

 • Lípa „ Na Ohrádce „ – lípa u příjezdu do areálu – suché velké větve, padají na cestu a hřiště – nutné odstranění větví – zajistí p. starosta. ( souhlas zastupitelů )

 • Oprava obecního skladu – realizace opravy odložena z důvodu vysokých nákladů na opravu – osloveny 3 firmy o kalkulaci – nejnižší 450 tis. Kč. ( souhlas zastupitelů )

 • Okrasné záhony v obci – postřik proti plevelům – osloven ing. Michl z Houdkovic o vypracování cenové nabídky na zajištění odplevelení záhonů – zajistí p. Šolcová. ( souhlas zastupitelů )