Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 5. 2013

       Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                    Omluveno:  0

  • Stížnosti občanů na neustálé vypínání el. proudu bez informování ze strany dotavatele (ČEZ). Obec zaslala na ČEZ dopis s touto informací a žádá nápravu. Zástupci ČEZu na stížnost reagovali omluvou se sdělením, že poruchy vznikly na vysokém napětí.
  • Obec obdržela dotaci 90.000,- Kč, o kterou bylo požádáno za účelem spolufinancování projektu na kanalizaci.
  • Dotaci na dětské hřiště obec neobdrží a proto se zástupitelé dohodli, že zajistí nákup některých prvků na dětské hřiště a to ve výši cca 127 tis. Kč. Je to suma, kterou by obec zaplatila i v situaci, kdyby dotace byla přidělena. (návrhem komponentů budou pověřeny i místní maminky)
  • Čištění kanalizace + monitoring. Na službu čištění kanalizace byly osloveny 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Výsledky nabídek zúčastněných firem (ceny jsou bez 15% DPH):
1. SEZAKO.….. 298.430,-Kč
2. KRÁLOVÉHRADECKÁPROVOZNÍ…… 1.136.890,-Kč
3. AQUA SERVIS, a.s. RK……150.000,- Kč
Zastupitelé se jednoznačně dohodli pro oslovení firmy Aqua Servis a.s. RK.
  • Obec uhradila 10.200,- Kč za nákup pletiva (na ochranu stromků proti okusu zvěře) a nákup stromků, jehož výsadbu a ochranu pletivem zajistili členové Mysliveckého sdružení Králova Lhota. Výsadba byla provedena v okolí poldru.
  • Žádost o odkoupení obecních pozemků před nemovitostmi p. Jarkovského a p. Hemelíka – zastupitelé souhlasí, (podmínky budou shodné jako u ostatních smluv o odprodeji). V současné době nelze pozemky zaměřit, jelikož ještě není dokončen převod od SÚS HK pod chodníky.
  • Výměna prosklené výplně v budově OÚ včetně dveří (90cm) – obec osloví 3 firmy, aby zpracovaly cenové nabídky. Nabídky budou poptávány v širším plastovém profilu (zlatý dub), trojsklo. Následně po výměně této prosklené stěny bude muset následovat výměna dlažby ve vstupní hale OÚ.
  • Opravy cest, obrubníků, vjezdů a chodníků provedla firma Stavibet ČM v hodnotě 45.938,- Kč. Obec bude uplatňovat úhradu od pojišťovny.
  • Kontrola firmy EKOLAMP  – 24. 4. 2013 – kontrola proběhla bez připomínek.
  • Kontroly a revize komínů pro občany naší obce proběhnou ve dnech 10. – 12. 5. 2013. Požadavky nahlaste na OÚ. (cena 280 Kč / potvrzení o kontrole + poplatek za čištění komínu)
Důležité upozornění pro občany:
V pondělí 20.5.2013 se koná Veřejné zasedání zastupitelstva, kde se bude za účasti Ing.arch. Pavla Kramáře projednávat Územní plán obce Jílovice
Vypracovala : M. Škopová                                                               Schválil :V. Ježek
                                                                                                  starosta obce