Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

 • cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů

 • obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH

 • obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici

 • dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad

 • Jílovický potok – kontrola 7.6. 2011 – dojednání dalších postupů – to znamená vyčištění stávajícího toku

 • předán seznam zelených ploch – jejich sečení zajišťuje obec

 • vypracování a schválení „ Krizového plánu obce „

 • firma VAK Č.M. dodala souhrn spotřeby vody – vodného – pro celou obec – 16.376,9 m3 – je to podklad pro výpočet stočného pro občany naší obce a to i pro ty, kteří výhradně používají studnu.

 • Územní plán Jílovic – v letošním roce lze čerpat dotace na vypracování územních plánů, proto i naše obec využije této možnosti a připraví podklady tak, aby byly dodrženy termíny pro podání žádosti. Znamená to, že uzavírka příjímání změn je do 20.6. 2011. 

  Obec kontaktovala tři firmy, které se zabývají zpracováním územních plánů – výběr bude proveden dle cenové nabídky.

 • Veřejná schůze – 20.6.2011 v 19.00hod. „ Na Ohrádce „