Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová   Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení. Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška. Chodník u paní Slusarčukové – opraven. Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – …

Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st. Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni: Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí Domluva …

Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena. Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí. Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc. …

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena: Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná! Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu. …

Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová Audit obce – bez výhrad ! Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským. Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess …

Zápis č. 99 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.4. 2016

Přítomno : sedm zastupitelů Omluven : Knihovna – sepsaná hmotná zodpovědnost se sl. Rezkovou na majetek, který knihovna má a využívá. Revize výsuvného žebříku – nejprve proběhne oprava ( tu provede pan Černý Josef ), pak bude požádáno o provedení revize. Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – žádost o …

Zápis č.98 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Kazda Řešení opravy PC v knihovně – vadný zdroj – opravu provedl pan Kovanda. Nefunkční internet – ACT Plus Dobruška dodala chybějící součást připojení – oprava provedena. Žádost paní Slosarčukové o povolení vjezdu na její pozemek od lesa ( pozemek obce ) – zastupitelé …

zápis č. 97 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Škopová ( prac. neschopnost ) Řešení opravy PC z knihovny s ACT Plus Dobruška. Záclony, gárnyže a závěsy z OÚ budou dány do klubovny hasičů v budově „ Kampeličky „. Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – …

Zápis č. 96 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2016

Přítomno: sedm zastupitelů Omluven : Kontrola hygieny v obecním obchodě – nutná instalace dřezu s deskou – starosta obce již zadal tento požadavek firmě. Sportovní kurty – instalován nový vodoměr. Provizorní odtok u Luňáčkových před hasičskou zbrojnicí – v jarních měsících bude provedena konečná oprava podbetonováním. Mokřad – byly provedeny …

Zápis č. 95 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2.2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Balucha Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. (situace byla prošetřena odbornou firmou – stanovisko obdrží obec do 10.2. 2016 ) . Předání agendy od p. …

Zápis č.94 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.1. 2016

Přítomno : pět zastupitelů Omluven : Rydlová, Škopová Farní charita Třebechovice p. O. – Tříkrálová sbírka – v Jílovici vybráno 3.462,- Kč. Opraveno světlo Na Ohrádce v rámci reklamace. Ostatní osvětlení v obci též opraveno. Obecní obchod – vadný stykač kamen – opraveno. Seřízení světla nad přechodem pro chodce u …

Zápis č. 93 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.1. 2016

+6Přítomno : sedm zastupitelů Omluven : Česká pošta v Jílovici – pobočka bude v průběhu roku 2016 zrušena. Ze strany České pošty byl nabídnut produkt Pošta Partner, kdy pracovník by byl zaměstnancem obce – s touto variantou zastupitelé nesouhlasí – vysoké náklady pro obec a zastupitelnost ( nemoc, dovolená, apod.) …