Zápis č. 120 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.6.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluven :   Územní plán obce – obec bude zažádat o prodloužení . Oprava osvětlení + nové světlo u obchodu 19.600,- Kč . Antukové hřiště – čeká se na dodávku  sítí, aby při pokládce finální části ( antuka )  nedošlo k poničení.  Do 22.6. by měly být …

Zápis č. 119 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.5.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová (nemoc)   Veřejné zasedání zastupitelstva obce – 17.5.2017 Obec obdržela žádost od myslivců o sečení trávy u odchovny obcí. Zastupitelstvo souhlasí. Kontrola spalinových cest bude probíhat ve dnech 5. – 6. 5. 2017. Svoz nebezpečného odpadu bude 13.5.2017 v době od 9,10 do …

Zápis č. 118 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.4.2017

  Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluven : p .Škopová, JUDr. Thiel   Byly zaslány dopisy s upozorněním na chybné parkování obyvatelům obce, kterých se toto parkování týká, okamžitá náprava nastala skoro u všech oslovených. U jednoho dořešeno Pořádkovým výborem. Obec Jílovice obdržela žádost od p. Luňákové o podporu obce Jílovice k její …

Zápis č. 116 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 8.3.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   SDH – žádost o příspěvek na nákup uniforem 10 ks – cena  celkem 42.526,- Kč.  Zastupitelstvo souhlasí. Návrh rozpočtu obce – starosta  seznámil zastupitele s jednotlivými položkami návrhu rozpočtu s tím, že návrh bude vyvěšen na úřední desce a poté schválen na veřejně schůzi. Nabídka firmy …

Zápis č. 115 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.2.2017

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Skládka biologického odpadu – pozemek byl vyjmut ze zemědělského půdního fondu. Systém sběru a recyklace obalových odpadů – ECO-COM – zpětný odpad – obec obdržela 25.576,- Kč. Bioplynová stanice – nevhodné skladování řepných řízků ( fotografie na obci ), otevřený poklop zásobníku – …

Zápis č. 114 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Odklízení sněhu „ Na drahách „ – kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za pomocí nakladače sníh. Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí. Traktůrek – záměr obce  nabídnout starý traktůrek k odprodeji  – vyvolávací cena bude 20 000,-Kč …

Zápis č. 113 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.1.2017

  Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Kazda, p. Rydlová   Vyúčtování prací na antukovém hřišti – celková suma za jednotlivé faktury činí 236.270,- Kč bez DPH. Zbývá dokončit pár drobností. Nákup nového traktůrku se sněžnou frézou – rychlé řešení nákupu, starosta obce obvolal všechny zastupitele, aby se vyjádřili k situaci, …

Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha   Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště. Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami. Popelnice …

Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová   Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště. Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí. Žádost SDH – paní Benešové – …

Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč. Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce ) Pasport komunikací obce je zadán firmě  …

Zápis č. 108 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.9.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Přechody pro chodce – obnoven nástřik – zajistila SÚS ve vlastní režii. „ STOP “  čáry budou též obnoveny na náklady obce. Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  bude vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky budou stejné jako při vyhlašování  při prvním …

Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia. Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech. Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků. Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 …

Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová   Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel. Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí. Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu …

Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová   Oprava plotu u OÚ – jaro 2017. Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda. Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání …