Zápis č. 114 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.2.2017

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Odklízení sněhu „ Na drahách „ – kvůli bezpečnosti provozu a chodců byl v této části obce odstraněn za pomocí nakladače sníh. Pasport komunikací – termín dokončení odložen z důvodu nepříznivého počasí. Traktůrek – záměr obce  nabídnout starý traktůrek k odprodeji  – vyvolávací cena bude 20 000,-Kč …

Zápis č. 113 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 18.1.2017

  Přítomno :  pět  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Kazda, p. Rydlová   Vyúčtování prací na antukovém hřišti – celková suma za jednotlivé faktury činí 236.270,- Kč bez DPH. Zbývá dokončit pár drobností. Nákup nového traktůrku se sněžnou frézou – rychlé řešení nákupu, starosta obce obvolal všechny zastupitele, aby se vyjádřili k situaci, …

Zápis č. 112 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.1.2017

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluven:  p. Balucha   Vrchní část antukového hřiště – starosta obce oslovil 5 firem ke zpracování cenové nabídky na dodání finální části antukového hřiště. Traktůrek – oprava – vadné svíčky. Obec bude uvažovat o koupi nového traktůrku, protože stávající je již značně opotřebovaný s častými závadami. Popelnice …

Zápis č. 110 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.10.2016

  Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  Škopová   Opravy : osvětlení, zářivka v nocležně řidičů, jističe na poště. Pan Kazda – prohlídka stanu v Bílém Újezdě  – výborný stav ( 1x postaven ) – cena 9 tis. Kč z původních 23 tis. Kč  –  zastupitelstvo souhlasí s koupí. Žádost SDH – paní Benešové – …

Zápis č. 109 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 12.10.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Nebezpečný odpad – za odvoz obec zaplatila 2.651,- Kč. Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  je  vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky jsou stejné jako při vyhlašování  při prvním pronájmu. ( viz webové stránky obce ) Pasport komunikací obce je zadán firmě  …

Zápis č. 108 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 26.9.2016

 Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Přechody pro chodce – obnoven nástřik – zajistila SÚS ve vlastní režii. „ STOP “  čáry budou též obnoveny na náklady obce. Občerstvení „ Na Ohrádce „ –  bude vyhlášen nový záměr o pronájmu této nemovitosti. Podmínky budou stejné jako při vyhlašování  při prvním …

Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

  Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia. Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech. Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků. Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 …

Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová   Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel. Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí. Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu …

Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová   Oprava plotu u OÚ – jaro 2017. Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda. Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání …

Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová   Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení. Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška. Chodník u paní Slusarčukové – opraven. Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – …

Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st. Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni: Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí Domluva …

Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:   Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena. Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí. Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc. …

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena: Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná! Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu. …

Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová Audit obce – bez výhrad ! Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským. Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess …