Zápis č. 107 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 14.9.2016

 

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Obec obdržela 5.600,- Kč – akcie Veolia.
 • Policie ČR – řeší v naší obci zastavování autobusů na vyznačených místech.
 • Zahájen sezónní návoz cukrovky do Cukrovaru v ČM – nebezpečí poničení silničních obrubníků.
 • Mikroregion Třebechovicko – řešení příspěvku na cyklobusy, vyřazení majetku. Dar naší obci 10 000,- Kč jako příspěvek na povodně.
 • Pasport komunikací obce – obesláno několik firem s výzvou na zpracování pasportu pro naši obec. Zatím dvě odpovědi s částkami za zpracování: 18.500,- Kč a 19.500,- Kč.
 • Noční klid ( 22,00 hod. – 6.00 hod. ) – Obce a města nebudou smět od 1. října udělovat výjimky pro hlučné akce po 22. hodině. Pouze, pokud budou mít událost zahrnutou do obecní vyhlášky.
 • Česká pošta – opětovná nabídka na provozování Pošty Partner, kdy by obec zajišťovala poskytování služeb České pošty. Zastupitelé jednohlasně nesouhlasí.
 • Obecní obchod – zajištěna oprava elektroinstalace . Bude nutné v co nejbližší době zajistit výměnu elektroinstalace v celém obchodě. Obec nebude přispívat na nákup registrační pokladny z důvodu minimálního nájmu v této budově.
 • ČEZ vyzývá občany k odstranění větví stromů od vodičů el. energie ( větve nesmí být blíž než 1,5 m.) V případě , že občan toto neprovede sám, zásah provede firma ČEZ.
 • Volby do krajských zastupitelstev – 7. a 8. října 2016. Volební komise sestavena, proběhla schůzka.

Doručení volebních lístků zajistí členové zastupitelstva.

 • Víceúčelové hřiště obec převzala, záruční doba je 5 let, byly shledány některé nedostatky – část je již odstraněna, zbytek (propadliny) budou opraveny v jarních měsících, až dojde k sesednutí podloží.

Úpravy terénu okolo hřiště provede firma pana Hojného.

 • Dotace z KÚ – 300 tis. Kč – na opravu po povodních, byla původně neinvestiční, starosta obce požádal o změnu na dotaci investiční. Žádosti bylo vyhověno.
 • Rozhrnutí hlíny u Mokřadu – souhlas majitelů sousedních pozemk . Bude provedeno na podzim.
 • SÚS HK – převzata komunikace po stavebních pracech na chodnících (souhlas s kolaudací) – doporučení pro obec – obnovit nátěry přechodů pro chodce. Starosta jednal se SÚS, aby zařadila komunikaci od Pumrových po Hubáčkovi do nově pořizovaného projektu na průtah obcí Výravou. Bylo vyhověno a tento úsek bude po vypracování a schválení projektu opraven!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 14.9.2016

Zápis č. 106 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 17.8.2016

 Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Škopová

 

 • Pojistná smlouva obce konzultována s poj. ČSOB – také by chodníky nepojistila, ze strany občanů nikdo nepřišel.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem, mokřad též opraven po povodni – cena 47 tis. Kč za obojí.
 • Starosta obce jednal na MM HK – hlína z Mokřadu se může rozhrnout na pozemcích obce Jílovice – bude jednáno s majiteli sousedních pozemků. Úspora za uložení a odvoz je zhruba 250 000,-
 • Osázení okolí čekárny – nabídka od pana Valenty z Býště, připomínky zaslány ( např. jalovec zaměnit za rostlinu, která není jedovatá ). Osázení provedeno!
 • Zpětný odběr EKO-KOM  –  obci = 25.719,- Kč.
 • Řešení stížnosti p. Vokurkové na volně pobíhajícího psa pana Beka, který napadl psa p. Vokurky a pokousal ho. Pes p. Vokurky byl na vodítku s košíkem a vedla ho malá dívka! Vzhledem k závažnosti tohoto soustavného porušování vyhlášky ze strany p. Beka, bylo toto předáno k řešení Policii ČR.
 • Vysoušeče – vráceny a zkontrolovány ( revize )
 • Jednání s Agroprojekcí Litomyšl ( příkop u p. Kazdy )
 • Starosta řeší s dopravci ( autobusy ) správné zastavování na zastávce.
 • Zadána žádost 3 firmám na zpracování pasportu komunikací.
 • Výstavba víceúčelového hřiště byla dokončena.
 • 8. 2016 – veřejné zasedání  zastupitelstva.
 • 9. 2016 – od 8.00 hod. do 12.00 hod. – rybářské závody a odpolední program pro děti od 14.00 hod. do cca 16.00 hod. Program – “ Na Ohrádce „ – občerstvení zajištěno.

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 17.8.2016

Zápis č. 105 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.8.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Rydlová

 

 • Oprava plotu u OÚ – jaro 2017.
 • Oprava houpačky na hřišti – v otvoru trubky mají sídlo vosy – nebezpečí pro děti- nápravu zajistí pan Kazda.
 • Oprava kanalizace ( výměna za plastové truby ) od Zuzkových do Jílovického potoka – po dalším jednání s p. Zuzkem uhradí celou výměnu sám. Není součástí kanalizace obce, ale jeho přípojkou a je tudíž jejím majitelem.
 • Cesta u lesa opravena recyklátem.
 • Mokřad – oprava po záplavách – opravu provedla firma pana Hojného.
 • Město Třebechovice pod Orebem poskytlo naší obci dar – 20 tis. korun,  jako pomoc při likvidaci následků po povodni.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY a CDS, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka proběhla a obě strany se dohodly . Bude sjednána náprava.
 • Hřiště – odvoz hlíny a pařezů. Předběžný termín dokončení je 20.8.2016 ( dle počasí ) .
 • Inventarizace nádob na odpad proběhla ve spolupráci s firmou Marius Pedersen. Byly odsouhlaseny počty nádob v pronájmu ( vlastník Marius Pedersen ) a ve vlastnictví obce.
 • Dle zákona 128/2000Sb ve znění pozdějších předpisů není od 1.10. 2016 možnost povolit hudební produkci. Bude řešeno Obecně závaznou vyhláškou.
 • 8. 2016 – zastávka historických vozidel u Jílovici u Kampeličky. (Občané se mohou přijít pokochat starými krasavci. ( přesný čas bude zveřejněn )
 • 9. 2016 – rybářské závody a odpolední program pro děti. ( soutěže, atrakce apod. )

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 3.8. 2016

Zápis č. 104 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.7.2016

Přítomno :  šest  zastupitelů                                                           Omluvena:  p. Šolcová

 

 • Územní plán obce předán ke zpracování a zároveň obec žádá o prodloužení termínu dokončení.
 • Výsuvný žebřík je opraven a je na něm provedena revizní zkouška.
 • Chodník u paní Slusarčukové – opraven.
 • Polní cesta( část ) mezi lesem a zástavbou na Mrštníku – se upravuje (urovnání a obnovení příkopů),  Zbytek cesty za Kostincovými bude udržován sečením.
 • Propustky u nemovitosti pana Kazdy – slouží pro příjezd na pozemek pana Kazdy – dle vyjádření SÚS má on povinnost zabezpečit údržbu – prostupnost mostků.
 • Návrh cedulí „ Zákaz podomního prodeje „ – návrh s cenovou nabídkou zajistí pan Kazda.
 • Obec souhlasí s úpravou RD – zřízení místnosti na výrobu cukroví  –  žádost paní Dachsové.
 • Místa pro kontejnery jsou upravena – rozšířena.
 • Chodník k Výravě – provedena oprava rozjetého chodníku u Černých, u Špačků přemístěna silniční vpusť.
 • Kryt kanalizační šachty u Halaxů – bude instalován do konce týdne (do 17.7.2016 ) Zajistí starosta
 • Firma Vospol Přepychy poskytla naší obci dar 10 tis. korun jako příspěvek na následky po povodni.
 • Zametací vůz v naší obci – službu zabezpečilo a uhradilo Zemědělské družstvo Dobruška (pan Pazderka) – bylo dohodnuto po stížnosti starosty při přepravě řezanky.
 • Souhlas obce se stavbou rodinného domu – žádost manželů Tomáškových.
 • Starosta obce vyvolal schůzku se zástupci ARRIVY, kvůli neustálému znečišťování obecní komunikace oleji, které vytékají z parkujících autobusů. Schůzka se uskuteční 20.7.2016 ve 14,00 hod.
 • Hřiště – při jeho výstavbě bude zároveň vyměněna část kanalizace od Zuzkových do Jílovického potoka. Byla prorostlá kořeny a částečně narušena. Kanalizace vedla v kořenech topolu a byla částečně neprůchozí. Opravu části kanalizace provede na svoje náklady obec (od topolu k potoku) další část bude opravena po domluvě se starostou na náklady p. Zuzka. (předběžný termín dokončení výstavby hřiště je 7.8.2016 , rozhodující je počasí)
 • Faktury za stočné – zaslány se špatnými termíny splatnosti, dlouho doručeny od termínu vystavení. Obcí byly smlouvy zkontrolovány 15.6. a nařízeno jejich rozeslání! Firma VODACZ servise je pak rozeslala až 8.7.2016 ! Starosta obce oznámil této firmě, že jelikož se jedná již o druhé hrubé pochybení, tak v případě dalšího pochybení, bude s touto firmou ukončen smluvní vztah. V případě nedodržení splatnosti v tomto pololetí nebude penále vymáháno! Pro příště dohodnuty podmínky splatnosti = 1 měsíc.
 • Zastávka – pro návrh osázení zelení bude požádán pan Valenta ml. Bělečko, výsadbu provede obec ve své režii.
 • Žádost Důchodců od Dědiny ČM – poskytnutí daru, zastupitelé se dohodli na částce 2.000,- Kč.
 • Starosta obce je pověřen k zajištění „ Pasportu místních komunikací „
 • Oprava asfaltem – bude zajišťovat SÚS HK měsících červenec a srpen 2016. ( jedná se o vymleté části vozovek u obrubníků a cesta k Třebechovicím )
 • Návrh žádostí a smluv týkající se finančního zvýhodnění pro občany s TP v obci – zpracovává na žádost obce JUDr. Klásková.(příspěvek cca 400,- Kč na osobu s TP ) Po schválení Veřejnou schůzí zastupitelstva. Prostředky budou vypláceny předběžně v říjnu
 • Žádosti o povolení hudební produkce : 16.7.2016 TROJBOJ, 29.7. 2016 – SDH noční útok

Hudební produkce povolena do 24.00 pro obě akce!

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis ze zastupitelstva 13.7. 2016

Zápis č. 103 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.6.2016

Přítomni: zastupitelé: Ježek, Šolcová, Škopová, Rydlová, Kazda, Balucha, JUDr.Thiel

Spolky: Čiháčková, Havel Vl., Havlová J, Rydl M.st., Rydl M. ml., Špaček  J. st.

 • Řešení situace „Na Ohrádce“ po bleskové povodni:

Plánované požadavky TJ:  vybudování 2 antukových hřišť za předpokladu, že 1 hřiště zafinancuje obec a jedno TJ s pracemi svépomocí

Domluva spolků s obcí:

= stávající kurty budou kompletně zdemolovány

= dojde k vykácení všech dřevin v okolí stávajících kurtů, které budou překážet výstavbě nového hřiště a odstranění zničeného oplocení. Rozhodnutí o kácení bude vydáno, zařídí starosta.

=  zeď se „zeleným“ hřištěm zůstane zachována

=  dojde k výstavbě 2 kurtů do tvaru „T“, jeden s umělým povrchem zafinancuje obec, druhý s antukovým povrchem TJ dle již předložené cenové nabídky s oplocením za 830 tis. Kč, z této ceny bude činit úhrada ve výši 500 tis. Kč po vybudování, zbývající částka bude splácena měsíční částkou 14 tis. Kč po dobu dvou let, a to bezúročně.

=  obcí zafinancovaný kurt bude bezplatně přístupen VŠEM trvale bydlícím obyvatelům obce.

Odstranění pletiva zajistí TJ, odstranění dřevin obec = 22.6.2016 od 17,30 hodin brigáda.

Starosta obce zajistí:

=  geometrické zaměření kurtů

=  Odkup části pozemku, který je v současné době majetkem SÚS.

Dále se schůzka konala již pouze za účasti zastupitelů obce.

 • Proběhlo jednání starosty obce s panem Pazderkou o rychlé jízdě v obci a přeložení traktorů jeho společností. Pan Pazderka slíbil uklizení obce po senážích. V případě soustavného porušování rychlosti v obci se starosta obrátí na Policii ČR.
 • Za likvidaci velkoobjemového odpadu po lokální povodni obec uhradila 28 tis. Kč, další úhradu, minimálně v této výši proběhne v měsíci červnu.
 • Starosta obce jednal s úřadem práce o možném vyplacení příspěvku v nouzi obyvatelům, kteří měli při povodni zatopené nemovitosti. Probíhá řízení zástupců Úřadu práce s obyvateli obce.
 • Proběhlo opakované jednání s f. Kašpar o opravě zničených chodníků u paní Slusarčukové. Termín opravy byl stanoven do 18.6.2016.
 • Opravu obecního žebříku zajistí pan Kazda.
 • Proběhlo jednání o konání veřejné sbírky pro občany zasažené povodní. Dle jednání s Krajským úřadem Královéhradeckého kraje vyplynulo, že obec musí nejprve zažádat KÚ o souhlas s realizací sbírky. Dále musí nechat zřídit zvláštní bankovní účet pouze pro tyto účely. Z důvodu dalších nepříznivých podmínek zastupitelstvo obce rozhodlo o vyplacení finanční výpomoci z prostředků obce ve výši 3.000,– Kč pro majitele nemovitosti, která byla při lokální povodni zaplavená (10 domů). Občané, kteří by chtěli těmto lidem přispět z vlastního rozpočtu, mají možnost se domluvit přímo s osobou, kterou by chtěli obdarovat.
 • Výstavba zastávky – termín: 19.6.2016, poté začnou s pracemi tesaři. Zastupitelstvo rozhodnuto o zhotovení zastávky bez okna, tak, jak byloa vybrána většinou obyvatel.
 • Žádost o odložení termínu odvozu zeminy z „Mokřadu“ odeslána na Magistrát města HK.
 • Úklid pošty, nocležny řidičů a zastávek bude zajišťovat paní Benešová.
 • Příkop za Labuťovými a Kazdovými bude vybagrován do spádu.
 • Parkování před Slusarčukovými – dohodnuto s majiteli nemovitosti.
 • Cesta za p. Švarcem bude opravena – hlína bude odvezena a příkop vyčištěn – zajistí starosta.

 

Zapsala: Šolcová

V Jílovici 15.6.2016.

Omlouváme se za pozdní vyvěšení tohoto zápisu, bohužel se tak stalo z důvodu technické chyby. Děkujeme za pochopení.

Zápis ze zastupitelstva 15.6.2016

Zápis č. 102 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 1.6.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 

 • Mimořádná situace 28.5. 2016 ( svolána protipovodňová komise ) –  po vytrvalém dešti a krupobití byla část obce zaplavena.
  • Vyhodnocení situace , nahlášené škody, další postupy pomoci ze strany obce. Možnosti pomoci od jiných institucí.
  • Materiální pomoc z obce Rudník , která nám oplatila pomoc.
  • Připojištění obecního majetku na záplavy – cena pojištění se navýší o 230,- Kč.
 • Územní plán obce bude předán ke zpracování paní Marečkové.
 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé přehodnotili tuto situaci a souhlasí se zřízením věcného břemene  za úplatu 10.000,- Kč.
 • Poldr – zavezený příkop od nouzového přepadu bez vědomí obce (zjištěno 26.5.2016 při kontrole poldru) – viník byl zjištěn a na své náklady příkop uvede do původního stavu. Termín do 9.6. 2016. po té bude příkop vyměřen a vyspárován!
 • Obecní stan poškozený od záplav je nutné vyřadit z evidence – pojištění bylo sjednáno až od 1.6.2016.
 • Mokřad – vyplaven – udržitelnost tohoto projektu je 10 let, obec bude muset žádat o přehodnocení. Starosta obce již jednal o možnostech řešení.
 • Starosta obce navázal veškeré kontakty k zajištění žádosti o mimořádnou dotaci na záplavy ( podání do 9.6.2016 ). Dále pak kontaktoval ÚP v HK na poskytnutí fin. prostředků v hmotné nouzi, pro obyvatele zaplavené v obytné části!
 • Voda CZ – zajistí vzorky z místních studní za výhodné ceny. Vzorky studní, které jsou zajištěny Smlouvou o dobrém sousedství, provede  firma Zemspol.
 • Starosta obce zaslal žádost na Povodí Labe o vyčištění náhonu po povodních.
 • Starosta obce svolává schůzku zastupitelů a zástupců hasičů a sportovců na 15.6.2016 v 18,00 hod. v budově OÚ..
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek – starosta obce

 

Zápis ze zastupitelstva 1.6.2016

Zápis č. 101 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 11.5.2016

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                                           Omluvena:

 • Návrh smlouvy o zřízení věcného břemene – přípojka ČEZ Distribuce pro paní Slusarčukovou po obecním pozemku .  Zastupitelé jsou pro klasické připojení bez věcného břemene. Ještě se jedná!
 • Kontejnery na papír – nové 3 kontejnery – umístění  : u Kánských, u p. Voltra, u obchodu.
 • Rybník u obchodu je zanesený listím z ořešáku – ucpaný odtok . Starosta obce bude jednat s majitelem, aby zjednal nápravu
 • Obecní knihovna – proběhla výměna knih v hodnotě 50.447,- Kč.
 • Územní plán obce předán ke zpracování.
 • Zrcadlo v centru obce – patky jsou zabetonované – příští týden instalace.
 • Pronájem Na Ohrádce – paní Hošková žádá o úpravu smlouvy o pronájmu z důvodu, že v letních měsících nemá o víkendech prostor pro podnikání, protože prostory jsou buď pronajaty soukromým osobám, nebo spolkům. Bude se ještě řešit!
 • Výsadba zeleně na odpočinková místa – 1,500,- Kč/ 1 odpočinkové místo. – zastupitelé souhlasí.
 • Příjezdová komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu –  obec se pokusí zajistit zaměření a vytyčení příjezdové cesty , která bude mít i pasport komunikace obce a v KÚ by měla proběhnout změna a to zpět z orné půdy na komunikaci. – zastupitelé souhlasí.
 • Množící se drobné krádeže v obci, nahlášeno na PČR. Bude prováděn zvýšený dozor. Dále bylo na PČR nahlášeno soustavné pobíhání psů (porušování vyhlášky obce) Psi, kteří znečišťují chodníky a zeleň výkaly a volně pobíhají po obci. Jejich majitelé byli několikrát upozorněni a obesláni dopisem. Jelikož do současné doby nedošlo k nápravě, budou předvoláni na přestupkovou komisi do Třebechovic pod Orebem.
 • Úprava dětského hřiště – návrh : – zvířátka na pružinách otočit proti sobě  – zajistí pan Kazda.
 • 6.2016 – instalace autobusové zastávky
 • 5. 2016 – odvoz nebezpečného odpadu

 

Vypracovala : M. Škopová                                                                       Schválil :   V. Ježek

starosta obce

Zápis č. 100 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.4. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluvena: M. Škopová

Audit obce – bez výhrad !

Stížnost obyvatelů čp. 103 na pana Kánského st. – ostříhání smrků na pozemku náležící čp. 103 a volné pobíhání jeho psa za nemovitostí – vše vyřešeno domluvou starosty s p. Kánským.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – smlouva – finanční dar v hodnotě 5.000,- Kč na BABY BOX v RK.

Odeslána žádost o platby na vedlejší výdaje dotace „ Mokřad „ – smlouva zatím není podepsaná – bude schválena na veř, schůzi.

Osázení Mokřadu – do konce dubna 2016.

Smlouva na sjezdy a chodníky se Správou silnic HK – 18 tis. korun

Oprava prasklého potrubí vodovod. řádu u Štibingerových – výkop bude zaasfaltován příležitostně s jinými pracemi v obci. Provede a zafinancuje Královéhradecká provozní a.s.

Pojištění majetku obce – nová smlouva s Kooperativou = náklady 10.950,- Kč/ 1rok ( původní s ČP vypovězena – cena 25 tis. Kč za rok )

Členské příspěvky na MRT – 18 Kč na 1 obyvatele – bude schváleno ne veř. schůzi.

Příprava vyhlášky obce o zákazu podomního prodeje v obci.

Příjezdové komunikace mezi Zemánkovými a p. Pumrem v majetku Pozemkového úřadu – v KÚ změněno z komunikace na ornou plochu. Starosta obce jedná s Pozemkovým úřadem o vrácení zpět na komunikaci.

Obsluha křovinořezu : Marek Holeček.

Obsluha postřikovače – zastupitelé ( prozatím není žádný zájemce o tuto práci )

Pozvánka na veřejné zasedání 27.4. 2016 – vyvěšena na úřední desce a obecních vývěskách. Z důvodu závady na rozhlasovém počítači, bylo vyhlášeno o den později

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 99 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.4. 2016

Přítomno : sedm zastupitelů
Omluven :

Knihovna – sepsaná hmotná zodpovědnost se sl. Rezkovou na majetek, který knihovna má a využívá.

Revize výsuvného žebříku – nejprve proběhne oprava ( tu provede pan Černý Josef ), pak bude požádáno o provedení revize.

Statin, z.s. Praha pan Ludvík Hess – žádost o příspěvek na BABY BOX pro odložené děti v RK. Zastupitelé se shodli na daru v hodnotě 5.000,. Kč.

Osázení Mokřadu – návrh na výsadbu dřevin, přesný rozpis dřevin a situační nákres předložila AOPK ČR. Obec musí tento požadavek akceptovat a zrealizovat. Starosta obce zajistil nové zaměření oblasti „ Mokřad“ a je také vystavená technická zpráva. Vícepráce v hodnotě 21.381,- Kč – poskytnutá dotace na akci „ Poskytnutí podpory na Mokřad „

Zatoulaný pes – starosta obce zajistil umístění v útulku Lukavice – poplatek pro obec činil 5.000,- Kč.

Obec oslovila 3 firmy – záměr obce = vybudování zastávky v centru obce + komunikace ( chodník ) k Zuzkovým .

Služba pro občany : – vývoz septiků : 22+23. 4. 2016

čištění komínů : 29.+30. 4. 2016

Práce pro obec : Josef Pavlík – park a malé obecní plochy, Václav Slezák – obsluha a údržba ČOV (předání od p. Jarkovského proběhne po dohodě do konce roku 2016) , úklid obce a postřiky – K. Pavlíková a M. Holeček, Pavlík Josef
Obec zatím nesehnala pracovníka pro práci s křovinořezem, znovu oznamujeme, že tato pracovní pozice je volná!

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č.98 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Kazda

Řešení opravy PC v knihovně – vadný zdroj – opravu provedl pan Kovanda. Nefunkční internet – ACT Plus Dobruška dodala chybějící součást připojení – oprava provedena.

Žádost paní Slosarčukové o povolení vjezdu na její pozemek od lesa ( pozemek obce ) – zastupitelé souhlasí.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ. – starosta zjistí bližší informace o projektu této zastávky.

Dary obyvatelům od obce – starosta obce jedná s příslušnými orgány o návrhu „ Žádosti „ , kterou by měl každý občan s trvalým pobytem obci předložit. Dále se pak zpracovává kalkulace související s výší daru pro občany.

Žádost pana Černého z Kláštera nad Dědinou o zápůjčku výsuvného žebříku – zastupitelé souhlasí s podmínkou, že žebřík bude používán na vlastní nebezpečí ( podepsané prohlášení ).

Podomní prodej v obci – o zákazu rozhoduje obec s metodickou pomocí KÚ.

Firma Elmont zaslala na žádost obce vyjádření o prověření osvětlení přechodů ( svítivost a náklon světel ) – vše je v souladu s normami a projektem.

Dopravní nehoda 7.3. 2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS. Celá událost byla nahlášena pojišťovně ( Kooperativa ). Příčina dopravní nehody – spánek řidiče.

Oprava světel v obci – objednána oprava.

Žádost paní XX o možnosti znovu vysázet růže na pozemek obce – zastupitelé se dohodli, že toto nebylo součástí schváleného projektu a proto tedy nesouhlasí s touto realizací.

Kominické práce – služba pro občany – tato služba proběhne ve dnech 29. a 30.4. 2016. Cena : zpráva o kontrole = 280,- Kč, čištění 50 – 100,- Kč. Občané se mohou hlásit na OÚ nebo v obecním obchodě.

Traktůrek – příprava traktůrku na sečení – zajistí pan Kazda a Balucha.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.

zápis č. 97 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.3. 2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Škopová ( prac. neschopnost )

Řešení opravy PC z knihovny s ACT Plus Dobruška.

Záclony, gárnyže a závěsy z OÚ budou dány do klubovny hasičů v budově „ Kampeličky „.

Zastávka v centru obce – výběru se zúčastnilo 69 obyvatelů – vítězný návrh – č. 18 – dokumentace uložena na OÚ.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci.

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Pro možnost realizace – nákladné úpravy. Cena studie – 8.000,- Kč.

Průkazy energetické náročnosti obecních budov – cena 18.000,- Kč.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – nový návrh předložil pan Kovanda – cenová nabídka je 8.000,- Kč včetně DPH . od společnosti Galileo se nové stránky objednávat nebudou.

Nedostatek skleněných půllitrů „ Na Ohrádce „ Akce spolků ! Řešit bude starosta

Dopravní nehoda 7.3.2016 u OÚ – řešeno Policí ČR a HZS.

Oprava světel v obci – zastupitelé obešli celou obec a nahlásili závady.

Podvodní prodejci el. energie – nabízeli služby v obci, volána PČR. Podobné prodeje budou řešeny obecní vyhláškou o zákazu podomního prodeje. Starosta osloví Ministerstvo vnitra.

Příprava návrhu rozpočtu obce pro rok 2016.

Občanům, kteří nemají uhrazené závazky vůči obci ( poplatky ze psů, odvoz odpadu ), byly zaslány upomínky.

České pojišťovně zaslána výpověď ze smlouvy, bude uzavřena pojistná smlouva s Kooperativou, která předložila nižší cenovou nabídku.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č. 96 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 24.2.2016

Přítomno: sedm zastupitelů Omluven :

Kontrola hygieny v obecním obchodě – nutná instalace dřezu s deskou – starosta obce již zadal tento požadavek firmě.

Sportovní kurty – instalován nový vodoměr.

Provizorní odtok u Luňáčkových před hasičskou zbrojnicí – v jarních měsících bude provedena konečná oprava podbetonováním.

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedla EMPLA HK. Vzorky ( cena 7.478,- Kč ) dopadly velmi dobře, jen u dvou položek je mírný přesah nad normu. Není nutno likvidovat na skládce, je možno využít na zemědělský půdní fond! Dle předpisů nutno vzorkovat ještě jednou a to před odvozem , případně rozhrnutím. Doba na uskladnění na mezideponii pro vysušení je jeden rok.
Byla provedena kolaudace Mokřadu – bez závad.

Zastávka v centru obce – návrhy od obyvatel obce budou vystaveny na OÚ a obyvatelé s trvalým pobytem starší 15 let mohou hlasováním ( každý pouze jeden hlas ) projevit svůj názor a vkus a to ve dnech :
– 27.2. 2016 ( sobota ) 9,00 – 11,00 hod.
– 29.2. 2016 ( pondělí ) 16,00 – 19,00 hod.
– 2.3. 2016 ( středa ) 14,00 – 19,00 hod.
Zastávka s nejvyšším počtem hlasů bude obcí pak realizována.

Policie ČR – zaslala na OÚ seznam s počtem jejich zásahů v naší obci. Nejvíce je přestupků proti silničnímu provozu!

Návrh projektu – „ Zklidnění části obce Jílovice „ – komunikace směr Libníkovice. Projekt je připraven ve formě návrhu. Vyzvedne starosta.

Dotace na traktůrek nakladač s příslušenstvím – žádost prošla již 3.kolem a je velmi pravděpodobné, že obec dotaci obdrží.

www stránky obce – rekonstrukce stránek – cenová nabídka je 11.979,- Kč včetně DPH – zastupitelé se seznámili s návrhem stránek i s možnostmi využití jednotlivých sekcí. Dodavatel : Galileo (současný poskytovatel) Bude osloven ještě min. jeden konkurent! Zařídí starosta.

Obec oznamuje svým občanům, že větve a jiný dřevěný odpad mohou vozit na známé místo určené pro „ Pálení čarodějnic „ Navážet materiál mohou pouze za sucha, aby nedošlo k rozježdění hřiště a louky.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Výše uvedený zápis si můžete stáhnout v PDF.

Zápis č. 95 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.2.2016

Přítomno : šest zastupitelů Omluven : Balucha

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. (situace byla prošetřena odbornou firmou – stanovisko obdrží obec do 10.2. 2016 ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu pokuty , kterou obec zaplatila SFÚ. ( byl proveden vzájemný zápočet ) Pan Kouba částku 6000 Kč uhradil.

Demolice čp. 86 – obec má povinnost odejmout číslo popisné.

Zřízení venkovní poštovní schránky na OÚ pro občany, kteří jsou trvale hlášeni na OÚ. Zařídí starosta.

Energetické štítky budov OÚ – provedena objednávka – cena této služby činí 18.099,- Kč včetně DPH.
Zákonná povinnost obce!

Mokřad – byly provedeny odběry ( 26.1. 2016 ) vzorků z vytěžené hlíny z Mokřadu – provedl starosta a odvezl na rozbor do EMPLA HK.
Byla podána žádost o kolaudaci Mokřadu, která by měla proběhnout do 30 dnů.

Stavba domu paní Slusarčukové – rozježděné chodníky a vyvrácená kanalizační šachta – starosta obce vyzval firmu, která realizuje tuto stavbu, o opravu. Firma písemně přislíbila nápravu.

Vodoměr – od 1.1. 2016 je nainstalovaný samostatný vodoměr k obecnímu bytu na náklady p. Černého

Návštěva zástupců obce Milovice – cílem návštěvy byly dočišťovací nádrže a vše o čištění odpadních vod v naší obci. V současné době řeší tuto problematiku!

Ochrana osobních údajů – obec na základě zákona musela vypracovat tiskopisy na souhlas dotčených osob ( vítání občánků, zaslání blahopřání k jubileu atd. ) na jejichž základě lze realizovat a zveřejňovat již zmiňované akce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – jednání s Kooperativou, předložili nejlevnější nabídku. Výpověď České pojišťovně byla podána.

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.) – nový dodatek ke smlouvě – dar obci pro občany s trvalým pobytem, ještě se řeší, rozhodnutí koncem února.

Vjezd k nemovitosti, jejichž majiteli jsou p. Zemánková a p. Jarkovský, žádost o projednání v zastupitelstvu obce – příjezdový pozemek je ve vlastnictví Pozemkového úřadu – řešení tohoto problému nepřísluší obci, ale situaci musí řešit majitelé nemovitosti s Pozemkovým úřadem – zastupitelé souhlasí.

Dary a příspěvky obce jiným organizacím – návrh :
Knihovna HK – 5.000,- Kč
Svaz včelařů – 1.000,- Kč
Hasiči Jílovice – 20.000,- Kč
Myslivecké sdružení – 1.700,- Kč
Pečovatelská služba ČM – 7.500,- Kč

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce

Zápis č.94 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.1. 2016

Přítomno : pět zastupitelů Omluven : Rydlová, Škopová

Farní charita Třebechovice p. O. – Tříkrálová sbírka – v Jílovici vybráno 3.462,- Kč.

Opraveno světlo Na Ohrádce v rámci reklamace. Ostatní osvětlení v obci též opraveno.

Obecní obchod – vadný stykač kamen – opraveno.

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. ( práce provede firma Březovský ) .

Předání agendy od p. Kouby – žádost obce o úhradu nákladů , kterou obec zaplatila za jeho chyby v práci odborného zástupce (p. Kouba bude řešit přes svoji pojistku)

Známky na popelnice a poplatky za psy je možno uhradit od 1.2.2016 na OÚ. Dále je možnost zakoupit na OÚ popelnici.

Skládka biologického odpadu – provozní doba leden – březen 2016 – 1x za měsíc (každá třetí neděle ).

Pozemek v majetku Poz. úřadu 669/7 ( 486 m2 ) , obec vyhlásí záměr o koupi pozemku – po schválení na veřejném zasedání. ( jedná se o pozemek přilehlý k obecním pozemkům )

Vodné : Na Odrádce = 2800,- Kč, Pošta = 400,- Kč

Směrnice o účetnictví je doplněna o nový bod „ Oceňování věcných břemen“.

SFŽP – dotace na Mokřad – po dalších jednání má obec zaslat další předem neuznané náklady na SFŽP k přehodnocení a je zde reálná možnost k získání dalších finančních prostředků ( náklady na vícepráce ve výši cca. 39 000,- Kč)

Starosta řešil se zástupci firmy ARRIVA chybné zastavování autobusů na zastávce ve středu obce.
Autobusy již mají za povinnost obsluhovat zastávku správně, každé pochybení již bude řešeno s vedením ARRIVA

Stav finančních prostředků k 31.12.2015 = 859.920,- Kč.

Energetické štítky budov – Povinnost obce, doručeny 2 cenové nabídky – bude ještě dořešeno starostou obce.

Pojištění obecního majetku + odpovědnost – výpověď smlouvy ČP na částku cca27 000,- – osloveny 3 pojišťovny, nejnižší nabídka od Kooperativy za cenu 9.800,- Kč na stejný objem pojištění

Starosta jednal s ing. Syrůčkem ( Zemspol a.s.)

Pozemkové úpravy – Z obou stran není zájem toto za současných podmínek realizovat
Územní plán – bude letos dokončen, projednány připomínky, zastupitelstvo s většinou souhlasí, budou připraveny podklady a ještě zkonzultováno
Změna Smlouvy o dobrém sousedství – příspěvek za provoz bioplynové stanice, kterou dostává obec bude rozdělen mezi obec a obyvatele s trvalým pobytem v obci Jílovice, kteří nemají vůči obci žádné závazky. Právnička připraví dodatek ke smlouvě dle požadavků obce, prostředky bude rozesílat Zemsol a.s. (ještě není závazné, zatím se řeší podrobnosti) Zařizuje starosta.

Stížnosti na soustavné porušování parkování automobilů na chodníku před č.p. 28. Jelikož již k tomuto tématu proběhla dost velká osvěta a byl dán dostatečný prostor k uvědomění si situace a informování návštěv, nebude již tolerováno! Vyjádření policie k dotazu obyvatele obce k tomuto viz. příloha zápisu.

PLES OBCÍ – místo konání Bolehošť – termín 30.1. 2016 – obecní příspěvek do tomboly – 1000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce
Příloha: Stížnost parkování

Zápis č. 93 z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.1. 2016

+6Přítomno : sedm zastupitelů Omluven :

Česká pošta v Jílovici – pobočka bude v průběhu roku 2016 zrušena. Ze strany České pošty byl nabídnut produkt Pošta Partner, kdy pracovník by byl zaměstnancem obce – s touto variantou zastupitelé nesouhlasí – vysoké náklady pro obec a zastupitelnost ( nemoc, dovolená, apod.) pracovníka by byla velmi obtížná. Partnerství bude nabídnuto jiným možným subjektům v obci (OSVČ)
Poskytované služby poštovními doručovatelkami :

Žádost o odstranění stavby čp. 86 – zastupitelé souhlasí.

Inventury obecního majetku jsou provedeny v požadovaných termínech . Inventární komise předala výsledky inventur s veškerými náležitostmi starostovi obce .

Seřízení světla nad přechodem pro chodce u Holubů – starosta obce zaslal žádost o prošetření nastavení úhlů náklonu světel, které jsou požadovány v projektu stavby. ( práce provede firma Březovský ) .

Žádost hasičů o jednorázový příspěvek na činnost – 20000,- Kč. ( bude dodána písemná žádost ) – zastupitelé souhlasí.

PLES OBCÍ – místo konání Bolehošť – termín 30.1. 2016 – obecní příspěvek do tomboly – 1000,- Kč – zastupitelé souhlasí.

Vypracovala : M. Škopová Schválil : V. Ježek
starosta obce