Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 22.6. 2015

Přítomno :  šest  zastupitelů                                    Omluven :  JUDr. Thiel       Znečištěná komunikace v naší obci od řezanky převáženě Zemědělským družstvem Dobruška .  Starosta obce jednal se zástupcem zmiňovaného podniku o náhradě škody za znečištění obce.  (  úklid v obci …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 13.5. 2015

Přítomno :  sedm  zastupitelů                                   Omluven :     Obec vypověděla smlouvu České pojišťovně a oslovila jiné pojišťovny, které mají zpracovat cenové nabídky na pojištění majetku obce.   Vodorovné značení a osazení svislými dopravními značkami ve středu obce provede  …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4. 2015

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.4 . 2015      Přítomno: 6 zastupitelů                                    Omluvena: p. Škopová Monika   Žádost p. Grulichové o nákup nového mrazícího pultu do místního obchodu, a to z důvodu nefunkčního a zastaralého stávajícího. Schválen nákup nového za cenu do 10 tis. …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 28.1.2015

Přítomno: sedm zastupitelů                                 Omluven:       Vyhrnování sněhu na obecních komunikacích – starosta obce zaslal  objednávku do datové schránky firmě Zemspol v ČM, která v minulých letech tuto službu prováděla.   Inventury za rok 2014 – dokončeny v stanovených termínech. Starosta poděkoval …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3.12. 2014

Přítomno: šest zastupitelů                                                         Omluven: p. Balucha – nemoc   Obecní úřad – vchodové dveře – závada – uplatněná reklamace – zajistil starosta obce.   Nová vyhláška na psy – obec zakoupí známky pro psy a bude nutné zvýšit poplatky ze psů.   Umístění reklamy (STAMONT) na obecní pozemek. Obec celou záležitost postoupila právničce.   LOM pana Sháněla VÚ …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 19.11. 2014

Přítomno: sedm zastupitelů                                                                Omluven:   Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu zajistila pí. Grulichová a uhradila obec. Pojistka toto neřeší.   Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – starosta zajistil uložení a zabetonování vyrobeného plastového stavidla. Bude dokončeno během příštího týdne.   Umístění reklamy (STAMONT) na obecní …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 3. 11. 2014

Přítomno:  sedm zastupitelů                                                                Omluven:   Obchod potravinami – nahlášená závada na kase (oprava – výměna baterie) – opravu uhradí OÚ.Způsobeno několikanásobným výpadkem el. energie. Obec se pokusí vymáhat částku na pojišťovně.   Nové stavidlo k rybníku u obchodu (cena 12 tis. Kč) – obec osloví některou z místních firem k instalaci. Realizace opravy by měla být v co nejkratším …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6. 10. 2014

Přítomno :  sedm zastupitelů                                                                Omluven :   Závady – nahlášeny závady na veřejném osvětlení u Hubáčkových – světla (2ks) opravena.   Přívod do rybníka u obchodu z „ olšinky“  nutné opravit, případně instalovat nové  přívodové potrubí, a to do období pokud nebude „olšinka“  osázena novými stromky.   Oprava kanalizace –náklady spojené s opravou  kanalizace před Kampeličkou  (optický kabel O2, …