Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad Jílovický potok …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy oprava střešní …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací soupis zelených obecních ploch včetně …