Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.7. 2011

  Zpráva z Mikroregionu „ Třebechovicko „ potvrzené dotace pro celý mikroregion = 113 tis. Kč – zanedbatelná částka. cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltování dokončeno – terénní úpravy okolo obrubníků nové komunikace ( dosypání zeminy ) provede firma Stavibet. Instalace světelného stožáru veřejného osvětlení – dle projektu , světlo demontováno na hřišti ( …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.6. 2011

Cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltový povrch bude nanesen ve dnech 1.7. – 6.7. 2011 Obecní sklad – podaná žádost o připojení objektu do el. sítě, zajistit výrobu a osazení budovy el. rozvodnou skříní a zajitit zakrytování drátů el. energie při opravě střechy skladu. Jílovický potok – dokončení čištění – 21.6. , bude následovat odvezení kalu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad Jílovický potok …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy oprava střešní …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací soupis zelených obecních ploch včetně …