Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 29.8. 2011

 Zásah Policie ČR při napadení psa jiným nezajištěným psem. – v šetření Policie. Pozemky obce využívané jinými vlastníky jsou zaměřeny – obec čeká na geom. plány. Někteří zájemci o odkup těchto pozemků požádali o splátkový kalendář – bude jim vyhověno.  Oprava čekárny BUS – provedena – zastupitelstvo děkuje panu Vlčkovi a Hemelíkovi za rychlou opravu. Dokončené práce …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 15.8. 2011

Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka připevněná. Nové značky „ Dej přednost v jízdě „ – oba výjezdy od obchodu. Jednání s p. Benešem za účasti zástupce firmy Stavibet o porušení smlouvy uzavřené mezi objednatelem ( obcí ) a dodavatelem ( Stavibet ). Jedná se o zásah do NEPŘEDANÉ stavby ( rozbourání vjezdu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 25.7. 2011

Umístění dopravní a doplňkové značky – omezená rychlost 30km/hod. u vjezdu do obce u hřiště – značka objednána. Místnost v obecním domě ( pošta ) – po úpravách bude předána do užívání TJ jako sklad sportovního materiálu. Krb – opravu obložení krbu Na Ohrádce provede pan Hemelík. Oprava zábradlí okolo rybníku u obchodu – provedl pan Mach. Brigáda – …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 4.7. 2011

  Zpráva z Mikroregionu „ Třebechovicko „ potvrzené dotace pro celý mikroregion = 113 tis. Kč – zanedbatelná částka. cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltování dokončeno – terénní úpravy okolo obrubníků nové komunikace ( dosypání zeminy ) provede firma Stavibet. Instalace světelného stožáru veřejného osvětlení – dle projektu , světlo demontováno na hřišti ( …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 20.6. 2011

Cesta „ Na Mrštníku „ – asfaltový povrch bude nanesen ve dnech 1.7. – 6.7. 2011 Obecní sklad – podaná žádost o připojení objektu do el. sítě, zajistit výrobu a osazení budovy el. rozvodnou skříní a zajitit zakrytování drátů el. energie při opravě střechy skladu. Jílovický potok – dokončení čištění – 21.6. , bude následovat odvezení kalu …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 6.6. 2011

cesta „Na Mrštníku” – práce pokračují zatím bez dalších problémů obec uhradí nákup trámů na zhotovení přístřešku na dřevo „ Na Ohrádce „ – zajistí SDH obecní sklad – zajistit tři cenové nabídky na jeho opravu včetně střechy – cenové nabídky nejsou zatím všechny k dispozici dočišťovací nádrže – kolaudace 7.6. v 9,00 – proběhla bez výhrad Jílovický potok …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 23.5 2011

úprava stávajícího projektu na osvětlení – provedeno firmou Matex cesta „ Na Mrštníku „ – zvednutá o 12 cm, poloměr výjezdu cesty schválen dopravním oddělením, úprava kanalizačních šachet, položení žlabovek mezi přechodem z polní cesty na asfaltovou část , vjezd u p. Holečka D. – obrubníky sníženy dle jeho požadavku , zakoupení jednoho světelného stožáru bez lampy oprava střešní …

Zápis z pracovní schůzky zastupitelstva dne 9.5 2011

fyzická kontrola a projednání dalších postupů při stavbě cesty a chodníku „ Na Mrštníku „ ( nové zaměření, úprava stávajícího projektu, odkoupení části pozemků v místech, kde sloupy veřejného osvětlení stojí na pozemcích soukromích osob , připojení ještě jednoho sloupu osvětlení ), seznámení občanů této lokality se situací soupis zelených obecních ploch včetně …